ErP - ECO-Design Testleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

ErP - ECO-Design Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde 2009 yılında yayınlanan 2009/125 / EC sayılı direktif ile, enerji ile ilgili ürünler ile ilgili eko-tasarım gerekliliklerin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca, 2005/32 / EC sayılı direktifi ile, daha önce yayınlanan 92/42 / EEC sayılı tıbbi cihazlar direktifi, 96/57 / EC sayılı elektrikli ev buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimliliği gereksinimleri dirierktifi ve 2000/55 / EC sayılı flüoresan aydınlatma için balastlar için enerji verimliliği gereksinimleri direktifi yeniden düzenlenmiştir.

ErP - ECO-Design Testleri

Enerji kaynaklarının tükenmesini önlemek ve enerji kullanımı azaltmak konusunda, daha verimli ürünler üretilmesi konusunda dünya genelinde büyük bir talep bulunmaktadır. Ekolojik tasarım ve enerji etiketlemesi ile ilgili Avrupa Birliği direktifleri, ürünlerin enerji verimliliğini arttırmada çok etkili araçlar olmuştur. Bu yasal düzenlemeler, Avrupa Birliği ülkelerinin 2020 yılı enerji verimliliği hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu şekilde piyasadaki en az performansı gösteren ürünler ortadan kalkmaya başlamıştır. Aynı zamanda, ürünlerin daha iyi çevresel performans göstermesi teşvik edilmiş ve rekabetçilik ve inovasyon çalışmaları desteklenmiştir.

ErP - ECO-Design testleri, ev aletleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ve mühendislik gibi ürünlerin çevresel performansını geliştirmek için yapılmaktadır. İlgili yasal düzenlemeler bu ürünlerin enerji verimliliği için asgari zorunlu gereklilikleri açıklamaktadır. Bu şekilde, ticarette engellerin oluşması önlenmekte, ürün kalitesin iyileştirilmekte ve çevrenin korunmasına destek olunmaktadır. Enerji etiketleme yönetmeliği, eko-tasarım gerekliliklerini zorunlu etiketleme gereklilikleri ile tamamlamaktadır.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında ErP - ECO-Design test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen ErP - ECO-Design test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp