Maden Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Maden Testleri

Maden testleri, metallerin davranış ve özelliklerinin araştırılması için yapılmaktadır. Madencilik sektöründe maden testleri, metallerin cevherden çıkarılmasından son kullanım için arıtılmasına kadar çok kritik bir rol oynamaktadır. Aslında bu testler, bir keşif projesinin başarılı ve kazançlı bir şekilde bir madene dönüştürmenin en önemli bileşenlerinden biridir. Maden testleri sırasında mühendisler, cevherinin durumunu ve kompozisyonunu değerlendirmekte ve ticari düzeyde işlemenin ekonomik olarak yapılıp yapılamayacağını tespit etmektedir. Maden testleri ile projelerin riskleri belirlenmekte ve risklerin ortadan kaldırılması bakımından işletmelere yardımcı olunmaktadır.

Maden Testleri

İşleme sırasında cevherden çıkarılan metalin yüzdesi ne kadar yüksek olursa, işletmenin kar marjı da o kadar yüksek olur. Bu bakımdan proje aşamasında yapılacak test ve analizler önemli olmaktadır.

Bir maden projesi gerçekleştirilme aşamasında da bir takım test ve analizler mutlaka gerekmektedir. Madencilik testleri sadece işletme verimliliği açısından değil, aynı zamanda çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak bakımından da gereklidir. Madencilik alanında çalışanların birçok mesleki rahatsızlığa maruz kaldıkları bilinen bir gerçektir. Farklı maden türleri, farklı çalışma yöntemleri ve madende çalışanların karşılaştığı potansiyel tehlikeler birbirinden farklı olmaktadır. Tehlikelere karşı her bir çalışanın verdiği tepki de farklıdır. Bu yüzden madencilik testleri büyük önem taşımaktadır.

Diğer yandan madencilik faaliyetlerinin çevreye verdikleri zarar, yerine göre çok büyük boyutlu olmaktadır. Bu bakımdan faaliyetlerin olası tahribatı önlemesi için de madencilik test ve analizleri önemli olmaktadır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında maden test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen maden test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp