2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) Testleri
Standardizasyon Testleri

2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Yönetmeliği (kısaca LVD yönetmeliği), belli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan elektrikli cihaz ve ekipmanların tüketicilere sunulması ile ilgili üye ülkelerin yasalarının uyumlaştırılmasına yöneliktir. Söz konusu direktif, alternatif akım için 50 ila 1000 volt arasında ve doğru akım için 75 ila 1500 volt arasında voltaj değerinde kullanılmak üzere tasarlanan her türlü elektrikli cihaz, ekipman ve bileşenleri kapsamaktadır. Bu direktifte, hangi ürünlerin uygulama alanına girdiği belirlenmiştir. Bu yasal düzenleme, kapsamına giren elektrikli cihaz, ekipman ve bileşenlerin uyması gereken temel güvenlik gerekliliklerini açıklamakta ve üretici firmanın uygunluk sağlamak için uygulamak zorunda olduğu uygunluk değerlendirme sürecini ana hatları ile belirtmektedir.

2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) Testleri

2014 yılında yapılan güncellemede direktif kapsamına evcil hayvanlar da dahil edilmiştir. Ayrıca hazırlanacak teknik dosyada, ürüne ait risk analizi ve değerledirmesi raporu mutlaka bulunmak zorundadır. Keza direktife, piyasa gözetimi süreçleri eklenmiş ve pazar denetimi daha güçlü hale getirilmiştir. Bu çerçevede olmak üzere bundan böyle, kimyasal, mekanik, titreşim, gürültü ve ergonamik riskler direktif kapsamında değerlendirmeye alınacacaktır.

2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği esasları gereğince, CE işaretlemesi ile ilgili teknik dosyanın hazırlanması ve Avrupa Birliği uygunluk beyanının yayınlanması sorumluluğu tamamen üretici firma üzerindedir. Teknik dosya, ürünlerin pazara sunulmasından itibaren 10 yıl süreyle saklanmak zorundadır.

Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında giren ürünlerde tip, parti ve seri numarası mutlaka bulunmak zorundadır. Eğer ürüne uygun bir harmonize standart yoksa, uygun olan yerel standartlar veya IEC standartları kullanılabilecektir.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp