Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Testi

Herşeyden önce polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), bugün bilinen en büyük kanserojen madde grubudur. Aynı zamanda insanlarda genetik hasara yol açmaktadır. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, örneğin hava örneklerinde tespit edilmiş olan 500’den fazla farklı PAH gibi, birkaç ayrı kimyasal maddeden oluşmaktadır. PAH’lar, karbondioksidin tam yanması için yeterli oksijen olmayan ortamda kömür veya hidrokarbonlar yanarken açığa çıkmaktadır. Bu durum daha çok endüstriyel işlemler sırasında ya da araçlardaki içten yanmalı motorlarda olmaktadır.

Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Testi

Kimyasal açıdan, PAH’lar iki veya daha fazla yoğunlaştırılmış aromatik halkadan oluşmaktadır. Benzen, en basit aromatik hidrokarbondur. Yağda çözünür ve genelde kararlıdır, bazı durumlarda biyobirikimlidir. Kararlı olmak demek, bu bileşiklerin zor parçalandığı ve bu nedenle parçalanma meydana gelmeden önce çevrede uzun süre kaldığı anlamına gelmektedir. Sucul ortamlarda, PAH’lar daha sonra kalıcı hale gelebilecekleri tortu parçacıklarına bağlanır. Bu yüzden emisyon kaynaklarına yakın su ekosistemleri çok fazla risk altındadır. Birçok PAH bileşiği, suda yaşayan omurgasız organizmalarda birikmektedir.

PAH içeren yüksek aromatik yağlar genelde araba lastiklerinde kullanılmaktadır ve geri kazanım işlemleri sırasında (sentetik çim) çevreye yayılmaktadır. Çıkarılan yasal düzenlemeler ile otomotiv lastiklerinin üretiminde kullanılan yağlardaki PAH konsantrasyonu sınırlandırılmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından polisilik aromatik hidrokarbonlar (PAH) testlerinde dikkate alınması gerekenbirçok standart yayınlanmıştır (örneğin, TS EN ISO 25457, TS EN 16181, TS EN ISO 16000-12 ve TSE CEN/TR 16998 standartları gibi).

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında polisilik aromatik hidrokarbonlar (PAH) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen polisilik aromatik hidrokarbonlar (PAH) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp