MIL-STD-461 Testleri
MIL-STD-461 Testleri

Elektromanyetik uyumluluk (EMU), bir elektrikli, veya elektronik cihazın, kendi elektromanyetik ortamında, elektromanyetik bozulmaya neden olmadan ve belli bir seviyede elektromanyetik bozulmalardan etkilenmeden çalışabilme yeteneğidir. Askeri uygulamalarda elektromanyetik uyumluluk çok daha fazla önemlidir ve bu testlerden geçemeyen bir askeri cihazın kullanılması mümkün değildir. Ancak günümüzde ticari uygulamalarda da elektromanyetik uyumluluk sıkça karşılaşılan bir özelliktir.

MIL-STD-461 Testleri

Bu konuda ilk çalışmalar 1930’lu yıllarda başlamıştır ve farklı kuruluşlar kendi ihtiyaçlarına göre farklı standartlar geliştirmiştir. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak amacı ile kara, hava ve deniz, tüm platformları kapsayan tek bir standart belirlenmesi düşünülmüş ve 1967 yılında MIL-STD-461, 462 ve 463 standartları yayınlanmıştır. Daha sonra MIL-STD-461 ve MIL-STD-462 standartları birleştirilmiş ve MIL-STD-461 standardı, askeri elektromanyetik uyumluluk testleri için esas alınmaya başlanmıştır.

MIL-STD-461 standardına göre elektromanyetik testler dört gruba ayrılmaktadır: ışıma yoluyla alınganlık, ışıma yoluyla yayınım, iletkenlik yoluyla yayınım ve iletkenlik yoluyla alınganlık.

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosuna sahiptir ve MIL-STD-461 test hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • CE101 İletkenlik yoluyla yayınım güç hatları testleri (30 Hz - 10 kHz)
 • CE102 İletkenlik yoluyla yayınım güç hatları testleri (10 kHz - 10 MHz)
 • CE106 İletkenlik yoluyla yayınım anten terminali testleri (10 kHz - 40 GHz)
 • CS101 İletkenlik yoluyla alınganlık güç hatları testleri (30 Hz - 150 kHz)
 • CS103 İletkenlik yoluyla alınganlık anten girişi intermodülasyon testleri (15 kHz - 10 GHz)
 • CS104 İletkenlik yoluyla alınganlık anten girişi istenmeyen işaretlerin bastırılması testleri (30 Hz - 20 GHz)
 • CS105 İletkenlik yoluyla alınganlık anten girişi, çapraz modülasyon testleri (30 Hz - 20 GHz)
 • CS106 İletkenlik yoluyla alınganlık geçişler güç hatları testleri
 • CS109 İletkenlik yoluyla alınganlık yapı akımı testleri (60 Hz - 100 kHz)
 • CS114 İletkenlik yoluyla alınganlık kablo enjeksiyonu testleri (10 kHz - 200 MHz)
 • CS115 İletkenlik yoluyla alınganlık kablo enjeksiyonu darbe testleri
 • CS116 İletkenlik yoluyla alınganlık bastırılmış sinüsoid geçişler, kablolar ve güç hatları testleri (10 kHz - 100 MHz)
 • RE101 Işıma yoluyla yayınım manyetik alan testleri (30 Hz - 100 kHz)
 • RE102 Işıma yoluyla yayınım elektrik alanı testleri (10 kHz - 18 GHz)
 • RE103 Işıma yoluyla yayınım anten harmonik çıkışları testleri (10 kHz - 40 GHz)
 • RS101 Işıma yoluyla alınganlık manyetik alan testleri (30 Hz - 100 kHz)
 • RS103 Işıma yoluyla alınganlık elektrik alanı testleri (2 MHz - 40 GHz)
 • RS105 Işıma yoluyla alınganlık geçici elektromanyetik alan testleri

EUROLAB, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak bu sayılanlar dışında başka MIL-STD-461 test hizmetleri de vermektedir. Bütün bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp