Malzeme Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Malzeme Testleri

Bir ürünün kalitesi, hem üretim süreçlerinin hem de malzeme kalitesinin bir sonucudur. Üretime giren malzeme hatalı veya arızalı ise, ürün de arızalı olabilir. Malzeme seçiminde, malzemenin özelliklerini anlamak, üretim sonucunun beklendiği gibi olmasında çok önemli bir noktadır. Malzemenin önceden belirlenen karakteristik özellikleri, tedarikçilerdeki malzemelerde olası farklılıkları tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Bir malzemeyi oluşturan plastik, polimer, tekstil ve kompozit girdiler, malzemenin özelliklerini oluşturur. Bir malzemedeki stres, onu oluşturan gerginlikle orantılıdır. Üretici firmalar açısından, üretimde birbirini etkileme davranışı gösteren malzemelerin mekanik özelliklerini anlamak son derece önemlidir. Çünkü bir ürünün performansı, genelde izin verilen deformasyon miktarına göre belirlenir.

Malzeme Testleri

Bir yapı tasarlanırken dikkate alınması gereken bazı gereklilikler arasında, çekme dayanımı, akma dayanımı ve Young elastisite modülü bulunmaktadır. Keza gerilme veya kaymada plastik deformasyon yeteneği olan süneklik de önemli bir malzeme özelliğidir. Tedarikçiler için mekanik özellikler, ürün kalitesinin önemli bir kriteridir. Malzemelerin başlıca mekanik özellikleri şunlardır: çekme dayanımı, akma dayanımı, yorulma dayanımı, basma dayanımı, kopma dayanımı, eğme dayanımı, darbe dayanımı, sürünme dayanımı, sürtünme katsayısı, aşınma dayanımı, kırılma tokluğu, tokluk, sertlik, süneklik ve gevreklik.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, elastik bölgede, elastik modülü, poission oranı, rezilyans modülü ve akma dayanımı gibi mekanik özellikler test edilirken, plastik bölgede çekme dayanımı, kopma dayanımı, yüzde uzama oranı ve yüzde kesit daralması gibi mekanik özellikler test edilmektedir.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında malzeme test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen malzeme test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp