Genotoksisite Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Genotoksisite Testleri

Genotoksisite, genetik bir kavramdır ve bir hücrenin genetik materyali üzerinde (yani DNA ve RNA üzerinde), bütünlüğünü etkileyen yıkıcı bir etki olarak tanımlanmaktadır. Genotoksinler, canlı organizmaların DNA veya RNA gibi hücresel bilgi zincirlerinin moleküler yapısını değiştirmekte ve söz konusu organizmanın beklenen seviyenin çok üzerinde mutasyona uğramasına neden olmaktadır. Yani mutajendir. Genotoksinler hem radyasyon hem de kimyasal genotoksinler içermektedir.

Genotoksisite Testleri

Genotoksisite özelliğine sahip maddeler genotoksin olarak bilinmektedir. Genotoksinler, genetik bilgileri etkilemekte ve organizmalar üzerinde şu üç temel etkiyi yaratmaktadır:

  • Kanserojen veya kansere neden olan ajanlar
  • Mutajenler veya mutasyona neden olan ajanlar
  • Teratojenler, doğum kusuruna neden olan ajanlar

Mutasyonlar, canlı organizmada kanserden çok çeşitli hastalıklara kadar bir dizi problem yaratmaktadır. Dünyanın her yerinde düzenleyici otoriteler, güvenlik değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, yeni ilaçların genotoksik potansiyeli hakkında veri talep etmektedir. Klinik öncesi çalışmalar genelde yeni ilaçların temel toksikolojik profilini elde etmek için yapılmaktadır. Toksikolojik veriler, ilacın olası risk ve fayda değerlendirmesini öngörmede yardımcı olmaktadır ve illacın güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Yeni kimyasal varlıkların genotoksisite testleri, genelde DNA hasarı ve tespiti açısından tehlike tanımlaması için kullanılmaktadır. Bu hasarlar, gen mutasyonu, yapısal kromozomal sapma, rekombinasyon ve sayısal değişiklikler şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Kısaca bir genotoksin, DNA veya kromozomal hasara neden olabilecek bir kimyasal maddedir. Böyle bir hasar, kalıtsal değişikliklere neden olabilir. Somatik bir hücredeki DNA hasarı, kansere yol açabilecek somatik bir mutasyona neden olabilir.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında genotoksisite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen genotoksisite test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp