Tesisat Testleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Tesisat Testleri

Elektrik tesisatı karmaşıklığı giderek artmaktadır ve işletmeler katı uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uymak konusunda fazladan sorumluluk taşımaktadır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından tasarlanan IEC 60364 standardı ve diğer ulusal standartlar, binalardaki sabit elektrik tesisatı gereksinimlerini belirtmektedir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS IEC/TR 60364 Binalarda elektrik tesisatı standardı başlığı ile yayınlanmıştır. Bu standart birçok alt bölümden oluşmaktadır.

Tesisat Testleri

Özellikle bu standardın altıncı bölümü, uyumluluğun doğrulanması için gereklilikleri açıklamaktadır (TS HD 60364-6 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 6: Doğrulama). Kurulumun doğrulanması önce görsel incelemeler ile başlar, arkasından şu testlerin yapılmasını gerektirir: koruyucu iletkenlerin sürekliliği, yalıtım direnci, devrelerin ayrılması ile koruma, zemin ve duvar direnci, tesisatın otomatik olarak kesilmesi, polarite ve işlevsel performans. Bu standartta açıklanan koruma önlemlerini test etmek için IEC / EN 61557 standardına baş vurulmaktadır (TS EN 61557 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1 kv AA ve 1,5 kv DA’a kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar). Bu standart kurulum testlerinde kullanılan test ekipmanı gereksinimlerini açıklamakta ve şu bölümlerden oluşmaktadır: test ekipmanı için genel şartlar, yalıtım direnci, döngü empedansı, toprak bağlantısının direnci, topraklama direnci, RCD performansı, faz sırası, IT sistemleri için yalıtım izleme cihazları ve kombine ölçüm ekipmanı için spesifik şartlar.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında tesisat test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen tesisat test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp