IEC/EN 61000-4-9 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-9: Deney ve Ölçme Teknikleri - Darbe Şeklinde Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 61000-4-9 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-9: Deney ve Ölçme Teknikleri - Darbe Şeklinde Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC/EN 61000-4-9 standardı, esas olarak şu alanlarda karşılaşılan darbe şeklindeki manyetik bozulmalara maruz kalan ekipman için bağışıklık gereksinimlerini, test yöntemlerini ve önerilen test seviyeleri aralığını belirlemektedir: endüstriyel tesisler, enerji santralleri, demiryolu tesisatları ve orta gerilim ve yüksek gerilim alt istasyonları. Bu standart, kablolarda veya saha kurulumunun diğer bölümlerinde, kapasitif veya endüktif kuplaj yüzünden meydana gelen bozuklukları dikkate almamaktadır. Bu noktaları başka IEC standartları kapsamaktadır.

IEC/EN 61000-4-9 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-9: Deney ve Ölçme Teknikleri - Darbe Şeklinde Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

IEC/EN 61000-4-9 standardının amacı, darbe manyetik alanlarına maruz kaldığı zaman elektrikli ve elektronik ekipmanların bağışıklığını değerlendirmek için ortak bir referans oluşturmaktır. Bu standartta açıklanan test yöntemi, bir ekipmanın veya sistemin tanımlanmış bir duruma karşı bağışıklığını değerlendirmek için bir yöntemdir. Bu standart bir dizi test seviyesi, test ekipmanı, test ayarları ve test prosedürleri içermektedir.

Açıklanan laboratuvar testleri, test edilen ekipmanın, belirtilen çalışma koşullarında, anahtarlama ve yıldırım etkilerinden kaynaklanan manyetik alanlara karşı olan tepkilerini tespit etmeye yöneliktir. Ayrıca IEC 60050 standardına normatif olarak atıfta bulunur (milletlerarası elektroteknik sözlüğü).

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 61000-4-9 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-9: Deney ve ölçme teknikleri - Darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 61000-4-9 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 61000-4-9 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp