ISO 7637-2 Karayolu Taşıtları - İletim ve Kuplajdan Kaynaklanan Elektriksel Bozulmalar - Bölüm 2: Sadece Besleme Hatları Boyunca Elektriksel Geçici Rejim İletimi
Standardizasyon Testleri

ISO 7637-2 Karayolu Taşıtları - İletim ve Kuplajdan Kaynaklanan Elektriksel Bozulmalar - Bölüm 2: Sadece Besleme Hatları Boyunca Elektriksel Geçici Rejim İletimi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 7637-2 Karayolu taşıtları - İletim ve kuplajdan kaynaklanan elektriksel bozulmalar standardının bu bölümü, sadece besleme hatları boyunca elektriksel geçici rejim iletimi ile ilgili esasları düzenlemektedir.

ISO 7637-2 Karayolu Taşıtları - İletim ve Kuplajdan Kaynaklanan Elektriksel Bozulmalar - Bölüm 2: Sadece Besleme Hatları Boyunca Elektriksel Geçici Rejim İletimi

Aslında ISO 7637 standardı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm tanımlar ve genel düşüncelere ayrılmıştır. İkinci bölüm sadece besleme hatları boyunca elektriksel geçici iletkenler ile ilgilidir. Üçüncü bölüm ise besleme hatları dışındaki hatlardan kapasitif ve endüktif kuplajla elektriksel geçici iletime yönelik esasları içermektedir.

ISO 7637-2 standardı, binek araçlara ve 12 volt veya 24 volt elektrik sistemlerine sahip ticari araçlara uygulanan ekipmanın elektriksel geçici geçişlerine uygunluğun sağlanması için bir test yöntemi açıklamaktadır. Geçici maddelerin hem enjeksiyonu hem de ölçümü için tezgah testlerini açıklar. Kıvılcım ateşlemeli, dizel motor veya elektrik motoru gibi tahrik sisteminden bağımsız tüm karayolu taşıtlarına bu standart uygulanabilir.

Söz konusu standartta besleme hatlarındaki geçici emisyonu ölçme yöntemleri ve bu tür geçici maddelere karşı bağışıklık için test yöntemleri ele alınmaktadır. Tezgah testi adı verilen bu testler laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS ISO 7637-2 Karayolu taşıtları - İletim ve kuplajdan kaynaklanan elektriksel bozulmalar - Bölüm 2: Sadece besleme hatları boyunca elektriksel geçici rejim iletimi.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında ISO 7637-2 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

ISO 7637-2 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp