DIN Testleri
Üretim Sanayi Testleri

DIN Testleri

DIN kavramı, Alman Standartlar Enstitüsü anlamına gelen Deutsches Institut für Normung ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. DIN standartları, ulusal, Avrupa veya uluslararası seviyedeki çalışmaların bir sonucudur. İlgili DIN Standartları Komitesi, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN), elektroteknik standartlar için CENELEC, uluslararası standartlar kuruluşu (ISO) ve elektroteknik projeler için IEC isimli kuruluşların ilgili komiteleri tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde DIN standartlarını oluşturmaktadır.

DIN Testleri

DIN standartlarının hazırlanması çalışmalarına, üretici firmalar, işletmeler, araştırma enstitüleri, tüketiciler, resmi kuruluşlar ve testleri yapacak laboratuvarlar dahil tüm paydaşlar katılabilir. Bu çalışmalar, her biri belli bir konudan sorumlu olan yaklaşık 70 standart komitesi tarafından denetlenmektedir. Avrupa ve uluslararası düzeydeki çalışmalar için, DIN standartları komiteleri, Avrupa Standartlar Komitesi’ne (CEN) ve Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) temsilci göndermektedir. DIN temsilcileri, standardizasyon sürecini koordine etmekten ve Alman standart bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamaktan sorumludur.

DIN standartları tam bir fikir birliği içinde tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Teknolojik gelişmeler pararlelinde standartların güncelliğini korumak için DIN standartları en az beş yılda bir gözden geçirilmektedir. Bir standart artık teknolojinin mevcut durumunu yansıtmıyorsa, mutlaka revize edilmekte veya geri çekilmektedir.

Alman Standartlar Enstitüsü (DIN), rasyonelleştirme, kalite güvencesi, çevre koruma, güvenlik ve iletişim, endüstri, teknoloji, bilim ve resmi kuruluşlar ile ilgili normlar ve standartlar geliştirmektedir. DIN standartları, işletmelere kalite, güvenlik ve minimum işlevsellik beklentileri için bir temel sağlamaktadır.

EUROLAB, üretim sanayi test hizmetleri kapsamında DIN test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Üretim sanayi test hizmetleri kapsamında verilen DIN test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp