Su Kirliliği Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Su Kirliliği Testleri

Su kirliliği birçok şekilde tanımlanmaktadır. Genel olarak, bir veya daha fazla kirletici maddenin, hayvanlar veya insanlar için problem yaratacak şekilde su içinde birikmesi su kirliliğidir. Okyanuslar, göller, nehirler ve diğer iç sular, belli miktarda kirliliği doğal yollardan temizlemektedir. Ancak çok büyük miktarlarda bu sulara kirleticilerin katılması, suyun kalitesini çok hızlı bir şekilde etkilemekte ve yaşamları bu suya bağlı olan tüm bitkilerin, hayvanların ve insanların sağlığı etkilenmektedir.

Su Kirliliği Testleri

Dolayısıyla, su kirliliği tamamen miktarlar ile ilgilidir. Yüzey sularına ve yeraltı sularına ne kadar fazla kirletici madde salınırsa o boyutta kirlenme meydana gelmektedir. Bir gemiden okyanusa dökülen az miktarda toksik kimyasal maddenin etkisi çok azdır. Ancak aynı miktarda bir göle veya nehre karışan toksik kimyasal maddenin etkisi çok fazladır.

İnsanların doğrudan veya dolaylı yollarda sulu ortamlara bıraktığı tehlikeli maddeler ve atıklar, insan sağlığına, deniz canlılarına ve bitkilere zarar vermektedir.

Su kirliliğinin nedenleri çok çeşitlidir. Tarımsal faaliyetlerden ev kimyasallarının yanlış kullanımına kadar birçok sey su kirliliğine neden olabilir. İnsanlar 75 binin üzerinde farklı kimyasal bileşikler kullanmaktadır. Bunlar yaşama kolaylık ve verimlilik getirmektedir, ancak aynı zamanda çevreye büyük zarar vermektedir. Geçmişte herhangi bir nedeni bulunamayan birçok hastalığın, şimdi doğrudan içme suyundaki toksinlerle bağlantılı olduğu kabul edilmektedir.

Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının ve herbisitlerin kullanımı o kadar aşırı hale gelmiştir ki, bunların kalıntıları yeraltı sularına ulaşmakta ve içme sularının kalitesini etkilemektedir.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında su kirliliği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen su kirliliği test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp