Ölçüm, Test ve Analizlerde Kesin Sonuç
Ölçüm, Test ve Analizlerde Kesin Sonuç

Laboratuvar hizmetlerinde temel kavramlardan biri, test ve analiz sonuçlarında kesinlik ve doğruluktur. Hatasız sonuçlar elde etmek, laboratuvarların başlıca hedefidir. Bugün laboratuvarlarda kaliteli ve kesin sonuçlar üretmek, sadece etik ilkelere uyma ve profesyonellik ile sınırlı değildir. Yasal düzenlemeler ve yayınlanan çok sayıda standartlar ile de test ve analiz sonuçları güvence altına alınmaya çalışılmaktadır.

Bunu sağlamak için laboratuvarlar çeşitli kalite kontrol programları geliştirmektedir. Kalite kontrolün temel amacı, ölçüm, test, analiz, muayene ve denetim hizmetlerinde güvenilir sonuçlar üretmektir.

Bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin iştiraki olan EUROLAB, zamanında, doğru ve kesin sonuçlar elde etmek için, kendi kalite kontrol programını geliştirmiştir. Bu programlar çerçevesinde her bir test için süreçler belirlenmiş, belirsizlik sınırları tespit edilmiş ve bu süreçlere ve sınırlara uyulması sağlanmıştır.

Ölçüm, test ve analizlerde kesin sonucu etkileyen başlıca faktörler, numune kalitesi, laboratuvar personelinin becerisi ve kalitesi, kimyasal madde kalitesi ve testlerin yapıldığı cihaz ve ekipmanın durumudur. EUROLAB bütün bu faktörleri dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

Testlerin doğruluğu, sonuçların gerçek analit değerler ile uyumunu belirleyen bir tanımdır. Testlerin kesinliği ise, bir testin tekrarlanabilirliğinin ölçüsüdür. Yani aynı testler bir kere daha yapıldığı zaman aynı sonuçları elde etme olasılığı, testin kesinliğini gösterir. EUROLAB testlerin kesinliğini tanımlamak için standart deviasyon istatistik yöntemini kullanmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp