IEC/EN 60695-10-2 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 10-2: Bilya Basınç Deneyi Yöntemi
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60695-10-2 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 10-2: Bilya Basınç Deneyi Yöntemi

Herhangi bir elektroteknik ürün tasarımında, çok yüksek sıcaklık riski ve sıcaklıkla ilişkili potansiyel tehlikeler göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu bağlamda, bileşen, devre ve ürün tasarımı yanı sıra malzeme seçimi de çok önemlidir. Malzeme seçimi yapılırken, normal çalışma koşulları, kabul edilebilir sınırlarda öngörülebilir anormal kullanım ve bir arıza sırasında olası riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmek önemli noktalardır.

IEC/EN 60695-10-2 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 10-2: Bilya Basınç Deneyi Yöntemi

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından bu amaçla IEC/EN 60695-10-2 standardı yayınlanmıştır. Bu standardın temel amaçları, elektrikle çalışan bir bileşen parçasının neden olduğu tutuşmayı önlemek ve herhangi bir yangını, tutuşma durumunda elektroteknik ürünü koruma sınırları dahilinde sınırlamaktır.

IEC/EN 60695-10-2 standardı, anormal ısıya dayanma kabiliyetini, yük altında yumuşama sıcaklığını ve hızlandırılmış malzeme akışını değerlendirme yöntemi olarak bilye basınç testini açıklamaktadır. Elektroteknik ekipmanlarda, alt montajlarda ve bileşenlerde kullanılan malzemelere ve seramik hariç katı elektriksel yalıtım malzemelerine bu standart uygulanmaktadır.

Söz konusu standart aynı zamanda şu standartlara da atıfta bulunmaktadır: IEC 60216-4-1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 4-1: Yaşlandırma etüvleri - Tek hücreli etüvler, ISO/IEC 13943 Yangın güvenliği - Terimler ve tarifler, ISO 3290-1 Rulmanlı yataklar - Bilyalar - Bölüm 1: Çelik bilyalar ve ISO / IEC Rehberi 51, Güvenlik ile ilgili konular - Standartlara dahil edilmek için rehber.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60695-10-2 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60695-10-2 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp