Standardizasyon Testleri
Standardizasyon Testleri

Standardizasyon, üretimde kaliteyi garanti eden bir faktördür, çünkü faaliyetler önceden tanımlanmış ve optimize edilmiş bir şekilde yapılır. Standardizasyon, süreçlerde netliği arttırır, çünkü standart bir işlem, gereksiz zaman harcamalarını ortadan kaldırır. Standardizasyon, işletmelerde üretkenliği arttırır, çünkü çalışanların anlamak ve işi doğru yapmak için gereksiz sorular sormalarını, cevap aramalarını ya da doküman taramalarını gereksiz kılar. Standardizasyon, çalışanların moralini yükseltir, çünkü sürece hakim olmalarını ve becerilerini geliştirmelerini mümkün kılar. Kısaca standardizasyon, müşteri hizmetlerinde mükemmelliyeti getirir, çünkü her süreç mümkün olan en iyi şekilde ele alınır.

Standardizasyon Testleri

Temel olarak standardizasyon, çalışanların kullanmaları için belirlenmiş ve zamana göre test edilmiş süreçlerin var olduğu anlamına gelmektedir. İyi uygulandığı takdirde standardizasyon, belirsizliği ortadan kaldırır, verimliliği arttırır ve kaliteyi garanti eder. Standardizasyon eksikliği daha fazla belirsizlik, daha az güvenilirlik ve daha düşük kalite demektir.

Doğru bir şekilde yönetilirse, standart hale getirilen iş, çalışanlar ile iş süreçleri arasında doğru ve etkili bir ilişki kurar.

Standartları belirleyen kuruluşlar genel olarak uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumsal kuruluşlardır. Kurumsal standart kuruluşları, faaliyet alanlarına giren sektörlere bağlı olarak üç ana sektörde ve üç farklı seviyede çalışmaktadır. Şöyle ki,

 • Genel uygulamalar: Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa’da Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve uluslararası seviyede Uluslararası Standandartlar Örgütü (ISO)
 • Elektroteknik uygulamalar: Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa’da Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi (CENELEC) ve uluslararası seviyede Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)
 • Telekomünikasyon uygulamaları: Ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu (BTK), Avrupa’da Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) ve uluslararası seviyede Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve ISO/IEC Birinci Ortak Teknik Komite (ISO/IEC/JTC1)

Ancak standardizasyon seviyelerindeki bu farklılıklara rağmen, tarafsızlık, açıklık, saydamlık, süreklilik, erişebilirlik, verimlilik, tutarlılık ve sorumluluk bakımından temel prensipler hep ortaktır.

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosuna sahiptir ve standardizasyon test hizmetleri kapsamında verilen birkaç hizmet şu şekildedir:

 • IEC/EN 60204 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı
 • IEC/EN 60598 Aydınlatma armatürleri
 • IEC/EN 60950 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik
 • IEC/EN 60034 Döner elektrik makinaları
 • IEC/EN 60695 Yangın tehlikesi deneyi
 • IEC/EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)
 • IEC/EN 60335 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için
 • IEC/EN 61000 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
 • IEC/EN 60255 Elektrik röleleri
 • IEC/EN 62368 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı
 • ISO 7637 Karayolu taşıtları - İletim ve kuplajdan kaynaklanan elektriksel bozulmalar
 • ISO 16750 Sabit yangın söndürme sistemleri - Oksijen azaltma sistemleri - Tasarım, kurulum, planlama ve bakım
 • IEC/EN 61010 Ölçme, kontrol işlemlerinde ve laboratuvarda kullanılan elektrik donanımlarının güvenlik kuralları

Bu standartların hemen hemen tamamı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ülkemizde de yayınlanmıştır.

EUROLAB, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak bu sayılanlar dışında başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir. Bütün bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp