Gıda Fiziksel Analizler
Gıda Test Laboratuvarı Hizmetleri

Gıda Fiziksel Analizler

Gıda maddelerinin fiziksel özellikleri, gıda işleme operasyonlarının yanı sıra proses tasarımı, modelleme ve optimizasyon için de temel parametrelerdir. Fiziksel özellikler dendiği zaman başlıca şunlar akla gelmektedir:

Gıda Fiziksel Analizler

  • Isı transferi ile ilgili olan ısı kapasitesi ve termal iletkenlik gibi termofiziksel özellikler
  • Radyo frekansı, mikrodalga ısıtması ve darbeli elektrik alanları gibi işlemler için gereken iletkenlik ve geçirgenlik gibi elektriksel özellikler
  • Akış davranışını ve gıdaların deformasyonunu açıklayan viskozite ve viskoelastisite gibi reolojik özellikler, ve
  • Görünür yoğunluk, gerçek yoğunluk, genleşme oranı ve çekilmiş gıdaları karakterize eden gözeneklilik gibi yapısal özellikler

Gıda maddeleri fiziksel özellikleri ile karakterize edilmektedir. Bu özelliklerden bir kısmı, ürünlerin kalite ve güvenliğine yöneliktir. Bunlar, gıda işleme ve mühendislik için önemlidir. Bu özellikleri anlamak, gıda işleme operasyonlarının tasarımı, kontrolü ve optimizasyonu ön koşuldur. Örneğin, termofiziksel özellikler, ısıl işlem görmüş ürünlerdeki ısı akışını açıklar. Elektriksel özellikler, elektrik akımları veya elektromanyetik dalgalar ile işlenen yiyecekler için önemlidir. Reolojik ve yapısal özellikler, gıda maddelerinin doku ve kalite özelliklerini etkiler, çiğneme ve sindirimde gibi birçok bir rol üstlenir. Gıda maddelerinin gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, genişleme oranı ve gözeneklilik gibi yapısal özellikleri, reolojik özellikleri ile bağlantılıdır. Bu yüzden yapısal özellikler, gıda bileşenlerinin dış ve iç kuvvetlerin etkisi altında davranışlarını açıklar. Bu özellikleri tespit etmek için gelişmiş laboratuvarlarda modern ve geleneksel analitik yöntemler kullanılmaktadır.

EUROLAB, gıda test laboratuvarı hizmetleri kapsamında gıda fiziksel analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Gıda test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen gıda fiziksel analiz hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka gıda test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp