IEC/EN 60335-1 Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 1: Genel Kurallar
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60335-1 Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 1: Genel Kurallar

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan ve yayınlanan IEC/EN 60335-1 standardı, üretici firmanın talimatlarını dikkate alarak normal kullanımda çalıştırıldığı zaman, elektrik, mekanik, ısıl, yangın ve cihazların radyasyonu gibi tehlikelere karşı uluslararası kabul görmüş koruma seviyesine uymaktadır. Aynı zamanda uygulamada karşılacak anormal durumları kapsar ve elektromanyetik olayların, cihazların güvenli çalışmasını nasıl etkileyebileceğini dikkate alır.

IEC/EN 60335-1 Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 1: Genel Kurallar

Ayrıca bu standart, IEC 60364 standardının gerekliliklerini (binalarda elektrik tesisatı standardı) mümkün olduğu ölçüde dikkate alır. Bu şekilde cihaz ana şebekeye bağlandığı zaman, kablolama kurallarına uygunluk sağlanmış olmaktadır.

Bir cihazın işlevleri IEC 60335 standardının ikinci bölümünde yer alan farklı standartlar tarafından karşılanıyorsa, makul olduğu sürece her bir işleve ayrı olarak uygulanır ve bir fonksiyonun diğerine olan etkisi dikkate alınır. Bu standardın ikinci bölümünde yer alan farklı standartlar birinci bölümde ele alınan tehlikeleri karşılamak için ilave gereklilikler içermiyorsa, IEC/EN 60335-1 standardı uygulanır. IEC/EN 60335-1 standardı, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların güvenliği ile ilgili bir ürün ailesi standardıdır ve aynı konuyu kapsayan genel standartlara göre önceliklidir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60335-1 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60335-1 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp