Hava Akış Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Hava Akış Testleri

Hava akışı testi, havanın bir bileşen ya da ürünün içinden geçmesi, içine girmesi, ya da çıkması hareketinin ölçülmesi ya da havada hareket eden bir cihazın performans özelliklerinin ölçülmesid amacı ile yapılmaktadır.

Hava Akış Testleri

Havanın karmaşık bir elektronik üründen veya basit bir kanaldan hareketi, serbest alandaki hava akışına kıyasla hava akışının sınırlandırılmasına neden olur. Bu nedenle ürün, hava akışına karşı bir empedansa sahiptir. Gelişmiş laboratuvarlarda bu empedans, kalibre edilmiş bir hava akımı test odasında, ürünün giriş ve çıkışları arasındaki basınç farkı ölçülerek belirlenmektedir.

Bu basınç farkı hava akışı miktarı arttıkça artar. Bu şekilde sıfır hava akışından başlayarak artan basınç farkını gösteren ürün empedans eğrisi elde edilir. Bu eğri tipik olarak, düşük hava akış hızlarında ve amaçlanan çalışma aralığında doğrusal olarak daha hızlı artar.

Aynı zamanda laboratuvar ortamında hava akımı performans eğrisi de kalibre edilmiş bir hava akımı test odasında ölçülmektedir. Fan serbest bir alanda çalıştırıldığı zaman, hava akışı performansı yüksektir. Hava akış empedansı arttıkça, hava akış miktarı düşer. Hava akımı performans eğrisi genelde hava akışına karşı basınç olarak çizilir.

Hava akımı testleri, ürünlerin boyutunu ve gürültüyü en aza indirirek verimli çalışmasını sağlamak açısından önemlidir. Bu testler ağırlıklı olarak sistem empedans tayini, fanlar ve üfleyiciler için hava taşıyıcı karakterizasyonu ve güvenilirliğin artırılması için ürün tasarım optimizasyonu amacı ile yapılmaktadır.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında hava akış test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen hava akış test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp