Biyouyumluluk Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Biyouyumluluk Testleri

Biyouyumluluk, implantlar ve biyo malzemeler için anahtar bir kavramdır. Biyouyumluluk, tıbbi implantlar tasarlamak ve bu implantların performansını yükseltmek için de önemlidir. Biyouyumluluk testlerinde, toksikoloji, mekanik etkiler, kolonize edici organizmalar ile ilgili konular, hücre ve biyomateryal etkileşimler ve yabancı cisim ile tepkimeler dahil in vivo değerlendirmeler yapılmaktadır.

Biyouyumluluk Testleri

Biyouyumluluk testleri, hem tıbbi tekstil ürünlerinin hem de tıbbi cihazların yasal düzenlemelere uyumunu sağlamak amacı ile temel bir gerekliliktir. Testler, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan temel biyouyumluluk standartlarına dayanmaktadır ve tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan potansiyel biyolojik risklerin değerlendirilmesi için geliştirilen birçok testi kapsamaktadır.

Özellikle, sitotoksisite testi, sistemik toksisite testi, duyarlılık testi, tahriş testi, genotoksisite testi, implantasyon testi ve hemo-uyumluluk testi gibi test yöntemleri yaygın olarak uygulanmaktadır.

Biyouyumluluk, bir biyo malzemenin, tıbbi tedaviye yönelik beklenen işlevleri yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Tedavi uygulanan kişide istenmeyen ya da sistemik etkiler ortaya çıkarmadan, en uygun hücresel ya da doku tepkisini meydana getirmesi beklenmektedir. Kısaca tedavinin klinik olarak uygun performans göstermesini sağlamak için biyouyumluluk testleri yapılmaktadır.

Biyouyumluluk, bitmiş ve sterilize edilmiş bir tıbbi cihazın, klinik bir uygulamada örneğin cilt, kan, doku ve kemik yapılarında kabul edilebilir bir biyolojik tepkime gösterme kabiliyetidir. Esas olarak bu testler ISO 10993 serisi ve benzer standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu standartlar serisi ükemizde TSE tarafından TS EN ISO 10993 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi başlığı ile yayınlanmıştır.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında biyouyumluluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen biyouyumluluk test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp