MIL-STD-1472 Testleri (İnsan Mühendisliği)
Askeri Testler

MIL-STD-1472 Testleri (İnsan Mühendisliği)

MIL-STD-1472 standardı, savunma tasarımı kriterleri arasında yayınlanan insan mühendisliği standardıdır. Bu standart askeri sistemler ve teçhizat ve tesislerin tasarımı ve geliştirilmesi için genel insan mühendisliği kriterlerini açıklamaktadır. Standardın amacı, insan mühendisliği tasarım kriterlerini, prensiplerini ve sistemlerin, ekipmanların ve tesislerin tasarımında uygulanacak kriterleri açıklamaktır.

MIL-STD-1472 Testleri (İnsan Mühendisliği)

MIL-STD-1472 standardı, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı tüm departmanlar tarafından onaylanmıştır. Bu standardın uygulanması ile birlikte operatör, kontrol ve bakım personeli tarafından istenen performansı elde edilmekte, beceri ve personel gereksinimleri ve eğitim süreleri en aza indirilmekte, personel ve ekipman kombinasyonlarında gerekli güvenilirlik sağlanmakta ve sistemler arasında tasarım standardizasyonu geliştirilmektedir.

Kısaca söz konusu standart, askeri sistemler, alt sistemler, ekipman ve tesisler için genel insan mühendisliği tasarım kriterlerini açıklamaktadır.

MIL-STD-1472 standardı, uçak tasarımına ilişkin hükümlerin mürettebat sistemi tasarım gereklilikleri ve ilgili direktifler ile çeliştiği durumlar dışında tüm sistemlerin, alt sistemlerin ve tesislerin tasarımları için geçerlidir. Aksi ifade edilmediği sürece bu standart, hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılan sistemler, alt sistemler ve tesislerin tasarımı için geçerlidir.

Askeri sistemler, teçhizat ve tesisler ve iş süreçleri, personel güvenliğini ve sağlığını geliştiren, çalışan performansını düşüren veya hatayı artıran faktörleri en aza indiren çalışma ortamları sağlamak zorundadır. Operatör iş yükü, doğruluk, zaman kısıtlaması, zihinsel işlem ve iletişim için gereksinimler tasarlanırken, operatör yetenekleri aşılmamalıdır. Tasarım, personel ve eğitim gereksinimlerini, zaman, maliyet ve performans değişimleri sınırları içinde en aza indirmek zorundadır.

EUROLAB, diğer askeri test hizmetleri kapsamında MIL-STD-1472 testleri (insan mühendisliği) hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Diğer askeri test hizmetleri kapsamında verilen MIL-STD-1472 testleri (insan mühendisliği) hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp