IEC/EN 60034-1 Döner Elektrik Makinaları - Bölüm 1: Beyan Karakteristikleri ve Çalışma Karakteristikleri
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60034-1 Döner Elektrik Makinaları - Bölüm 1: Beyan Karakteristikleri ve Çalışma Karakteristikleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tasarlanan IEC/EN 60034-1 standardı, başka IEC standardlarının, örneğin IEC 60349 standardı (Elektriksel çekiş - Kara ve demir yolu taşıtları için döner makinalar standardı) kapsamı dışındaki tüm döner elektrik makinalarına uygulanmaktadır.

IEC/EN 60034-1 Döner Elektrik Makinaları - Bölüm 1: Beyan Karakteristikleri ve Çalışma Karakteristikleri

Genel olarak dönen elektrikli makinalar, stator, rotor ve bunların aralarındaki hava boşluğundan oluşmaktadır. Stator ve rotor üzerinde sargılar bulunmaktadır. Rotor gövdeye monte edilir. Gövde ise motora ve diğer yüklere bağlanır.

Dönen bir elektrikli makinanın temel görevi, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine (jeneratör operasyonu) ya da elektrik enerjisini mekanik enerjye (motor operasyonu) dönüştürmektir. Prensip olarak, dönen her elektrikli makina, jeneratör veya motor olarak tasarlanmış olmasına rağmen, her iki modda da çalıştırılabilir. Enerjinin dönüşümü elektromanyetik fiziksel etkilere dayanmaktadır. Mekanik tarafta manyetik alanlardaki kuvvetler, elektrik tarafta ise manyetik alanların neden olduğu voltajlar olarak kendilerini gösterirler.

Kısaca döner elektrik makinaları, elektrik gücünü üreten, dönüştüren veya değiştiren döner bir elemana sahip makinalardır. Temel olarak dünyada kullanılan elektrik gücünün tamamı, elektrik jeneratörleri döndürülerek üretilmektedir ve bu enerjinin yaklaşık yüzde 70’i elektrik motorlarında tüketilmektedir. Elektrikli makinalar elektromekanik enerji dönüştürücülerdir ve standartlara uygun üretilmek zorundadır.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60034-1 Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan karakteristikleri ve çalışma karakteristikleri.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60034-1 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60034-1 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp