IEC/EN 61000-4-11 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-11: Deney ve Ölçme Teknikleri - Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri İle İlgili Bağışıklık Deneyleri
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 61000-4-11 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-11: Deney ve Ölçme Teknikleri - Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri İle İlgili Bağışıklık Deneyleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC/EN 61000-4-11 standardı, voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri için düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine bağlı elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipman için bağışıklık test yöntemlerini ve tercih edilen test seviyelerini tanımlamaktadır.

IEC/EN 61000-4-11 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-11: Deney ve Ölçme Teknikleri - Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri İle İlgili Bağışıklık Deneyleri

Bu standart, 50 Hz veya 60 Hz alternatif akıma bağlantı için, faz başına 16 amperi geçmeyen nominal giriş akımına sahip elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. 400 Hz alternatif akım ağlara bağlantı için elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanmaz. Bu ağlar için yapılan testler, başka IEC standartları tarafından karşılanmaktadır.

IEC/EN 61000-4-11 standardının amacı, voltaj düşüşlerine, kısa süreli kesintilere ve voltaj değişikliklerine maruz kalan elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanların bağışıklığını değerlendirmek için ortak bir referans oluşturmaktır. Bu standart, IEC/EN 61000-2-8 standardına normatif olarak atıfta bulunur (Elektromanyetik uyumluluk EMC - Bölüm 2-8: Çevre - İstatistiksel ölçüm sonuçları ile kamu elektrik güç kaynağı sistemlerinde voltaj düşüşleri ve kısa kesintiler).

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 61000-4-11 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-11: Deney ve ölçme teknikleri - Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık deneyleri.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 61000-4-11 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 61000-4-11 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp