IEC/EN 60255-27 Ölçme Röleleri ve Koruma Ekipmanı - Bölüm 27: Ürün Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60255-5)
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60255-27 Ölçme Röleleri ve Koruma Ekipmanı - Bölüm 27: Ürün Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60255-5)

Genel güvenlik standartları, yangın risklerini ve elektrik çarpması durumlarını ve kullanıcının yaralanma risklerini azaltmak için genel ürün tipleri veya ürün grupları için gereksinimleri belirlemektedir.

IEC/EN 60255-27 Ölçme Röleleri ve Koruma Ekipmanı - Bölüm 27: Ürün Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60255-5)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tasarlanan IEC/EN 60255-27 standardının temel amacı, mevcut standartlar arasındaki çelişkili koşullar nedeniyle çıkan karışıklığı gidermek ve röleleri ve koruma ekipmanını ölçmek için uluslararası alanda tek tip bir yaklaşım sağlamaktır.

IEC/EN 60255-27 standardı, 65 Hz’e kadar nominal frekanslı 1000 volta kadar alternatif akım voltajı veya 1500 volta kadar nominal doğru akım voltajı olan röleler ve koruma ekipmanlarının ölçülmesi için ürün güvenlik gereksinimlerini açıklamaktadır. Bu sınırların üstünde boşluk, sürünme mesafesi ve dayanma testi voltajının belirlenmesi için IEC 60664-1 standardı geçerlidir.

Bu standart, tesisatın güvenlik gereksinimlerini kapsamaz. Ekipmanın kabinlere, raflara ve panellere monte edilip kullanılabileceği ve yeniden test edileceği tüm uygulamaları kapsar. Bu standart ayrıca ölçme röleleri ve koruma ekipmanı ile birlikte kullanılan ve birlikte test edilen şöntler, seri dirençler, transformatörler ve bunlar gibi yardımcı cihazlar için de geçerlidir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60255-27 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 27: Ürün güvenlik kuralları. Bu standart daha önce uygulanan TS EN 60255-5 standardının yerini almıştır.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60255-5 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60255-5 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp