Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Çevresel testler, çevrede insanlara zararlı olabilecek tehlikeleri belirlemek açısından çok önemlidir. Çevreye kontrolsüz şekilde ve büyük miktarlarda dökülen tehlikeli maddeler, toprağa ve daha sonra içme suyunu etkileyebilecek olan yeraltı sularına sızmaktadır. Ayrıca buharlaşan bir kısım kimyasal maddeler solundukları takdirde yine insan sağlığı için tehlike taşımaktadır.

Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Daha önce transformatör sıvılarında ve hidrolik yağlarda yaygın olarak kullanılan poliklorlu bifeniller, çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratan zehirli maddelerdir. Bu bakımdan çevre testleri son derece önemli olmaktadır. Etkiler belirlendikten sonra uygulanacak tedavi yöntemi, maruz kalma sınırlamalarına göre farklı olmaktadır. Çevresel açıdan bazı test parametreleri arasında organik uçucu bileşikler (VOC’lar), yarı uçucu organik bileşikler, poliklorlu bifeniller (PCB’ler), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), toplam petrol hidrokarbonları (TPH’ler), toplam askıda katı maddeler (TSS’ler), metaller, asbest, küf, kurşun bazlı boyalar ve radon sayılabilir.

Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde su kirliliği giderek artmaktadır. Bu durum milyarlarca insanın fiziksel ve çevresel sağlığını etkilemesi yanı sıra ekonomik büyümeyi de baltalamaktadır. Küresel boyutta resmi ve sivil kuruluşlar, su miktarına, su kullanım verimliliğine ve tahsisat konularına odaklanmışlardır. Kötü atık su yönetimi, dünyanın heryerinde çok ciddi su kalitesi problemleri yaratmakta ve su krizi giderek büyümektedir. Kirli sularda bulunan birçok toksin, insan vücuduna ve doğal çevreye zarar vermektedir.

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosuna sahiptir ve çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Atık testleri
 • Emisyon testleri
 • Enerji testleri
 • Hava akış testleri
 • Hava kalitesi testleri
 • İklim değişimi testleri
 • İmisyon testleri
 • Temiz oda testleri
 • Toprak testleri
 • Rüzgar dayanım testleri
 • Su kirliliği testleri
 • Deniz suyu kirliliği testleri
 • Havuz suyu kirliliği testleri
 • Su hijyen testleri
 • Çevre kirliliği testleri
 • Çalışma ortamı havası testleri
 • Zehirli gaz testleri
 • Karbon-14 arkeolojik testler

EUROLAB, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak bu sayılanlar dışında başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bütün bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp