IEC/EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri - Bölüm 1: Genel Özellikler
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri - Bölüm 1: Genel Özellikler

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC/EN 61010-1 standardı, şu elektrikli ekipman türleri ve aksesuarları için genel güvenlik gereksinimlerini belirtmektedir:

IEC/EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri - Bölüm 1: Genel Özellikler

  • Elektriksel test ve ölçüm cihazları. Bu cihazlar, elektromanyetik araçlar ile bir veya daha fazla elektriksel veya fiziksel büyüklüğü ölçen, test eden veya gösteren cihazlar ile bir ölçüm yapmayan laboratuvar kullanımına yönelik güç kaynakları, sinyal üreteçleri ve vericiler gibi cihazlardır. Bu standart aynı zamanda üretim süreçlerine entegre edilen ve üretilen cihazları test etmek için tasarlanmış test ekipmanları için de geçerlidir.
  • Elektrikli endüstriyel işlem kontrol cihazları. Bu cihazlar, bir veya daha fazla çıktı miktarını belli değerlere göre kontrol eden ekipmandır. Bu değerler manuel ayarlar ile, uzaktan programlama ile ya da bir veya daha fazla giriş değişkeni ile belirlenebilir.
  • Elektrikli laboratuvar cihazları. Bu cihazlar, malzemeleri ölçen, belirten, izleyen, denetleyen veya analiz eden veya malzeme hazırlamak için kullanılan ve in vitro diagnostik ekipmanı içeren cihazlardır. Bu cihazlar aynı zamanda laboratuvar dışındaki alanlarda da kullanılabilir.

Bu standart, IEC 60065 (ses, video ve benzeri elektronik cihazlar), IEC 60335 (ev ve benzeri elektrikli ev aletleri), IEC 60364 (binaların elektrik tesisatı) ve IEC 60601 (tıbbi elektrikli ekipman) gibi bazı standartlar kapsamındaki ekipman için geçerli değildir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 61010-1 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 61010-1 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp