IEC/EN 60335-2-54 Sıvı ya da Buharlı Yüzey Temizleyciler
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60335-2-54 Sıvı ya da Buharlı Yüzey Temizleyciler

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan ve yayınlanan IEC/EN 60335-2-54 standardı, evlerde ve çevresinde kullanmak üzere tasarlanan ve pencere, duvar ve boş yüzme havuzları gibi yüzeylerin temizlenmesi için kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar temizlik işini, sıvı temizlik maddeleri veya buhar kullanarak yapmaktadır. Bu cihazların nominal anma değerleri 250 volttan fazla değildir. Bu cihazlar, uygulanmış duvar kağıtlarını sökmek için de kullanılmaktadır. Söz konusu cihazlar, sıvı kabını basınçlandırmak için ısıtma elemanları veya ekipmanı içerebilir.

IEC/EN 60335-2-54 Sıvı ya da Buharlı Yüzey Temizleyciler

Bu standart, evde ve çevresinde insanların karşılaştığı başka elektrikli cihazların ortak tehlikeleri ile ilgilidir. Bu nedenle yüzey temizleyici cihazların küçük çocuklar tarafından kullanılması, gözetim altında olan kişiler tarafından kullanılması ya da bu cihazların küçük çocuklar tarafından oynanması durumları standart kapsamına girmektedir.

Şu sayılan cihazlar, söz konusu standardın kapsamına girmemektedir: zemin işleme ve ıslak ovalama makinaları, bir binaya kalıcı olarak sabitlenmiş temizlik ekipmanı, IEC/EN 60335-2-79 standardı kapsamına giren temizlik cihazları, sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar, toz, buhar veya gaz gibi aşındırıcı veya patlayıcı atmosfer koşullarında kullanılması amaçlanan cihazlar.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60335-2-54 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-54: Evlerde kullanılan sıvı veya buhar kullanan yüzey temizleme cihazları için özel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60335-2-54 Sıvı ya da buharlı yüzey temizleyciler test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60335-2-54 Sıvı ya da buharlı yüzey temizleyciler test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp