ISO 16750 Karayolu Taşıtları - Çevresel Koşullar ve Elektrikli ve Elektronik Cihazların Denenmesi
Standardizasyon Testleri

ISO 16750 Karayolu Taşıtları - Çevresel Koşullar ve Elektrikli ve Elektronik Cihazların Denenmesi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 16750 serisi standartlar, karayolu araçlarında kullanılan elektrikli ve elektronik sistemler ya da bileşenler için geçerlidir. Potansiyel çevresel gerilmeleri tanımlar ve belli montaj yeri için önerilen testleri ve gereksinimleri belirler. Bu standart beş ana bölümden oluşmaktadır:

ISO 16750 Karayolu Taşıtları - Çevresel Koşullar ve Elektrikli ve Elektronik Cihazların Denenmesi

  • ISO 16750-1 Bölüm 1: Genel
  • ISO 16750-2 Bölüm 2: Elektrik yükleri
  • ISO 16750-3 Bölüm 3: Mekanik yükleri
  • ISO 16750-4 Bölüm 4: İklim yükleri
  • ISO 16750-5 Bölüm 5: Kimyasal yükler

Bir bütün olarak ISO 16750 standardının amacı, bir ekipmanın yaşam döngüsü boyunca maruz kalacağı koşullar ile ilgili olarak öngörülen gerçek ortamı temel alan, sistematik olarak tanımlanmış ve uluslararası alanda kabul görmüş çevresel koşulları, testleri ve işletme gereksinimlerini açıklamaktadır. Bu bakımdan söz konusu standart geliştirilirken coğrafya ve iklim koşulları, aracın türü, aracın kullanım koşulları ve çalışma modları, ekipman yaşam döngüsü, aracın besleme gerilimi ve ekipmanın araç üzerindeki montaj yeri gibi  birçok çevresel faktör göz önünde bulundurulmuştur.

Karayolu araçları, dünyanın tüm bölgelerinde işletilmektedir. Bu nedenle, günlük ve mevsimsel döngüler dahil olmak üzere iklimsel koşullarda önemli değişiklikler beklenir. Toz, kirlilik ve yükseklik dahil sıcaklık, nem, yağış ve atmosferik koşullardaki dünya çapındaki farklara önem verilmiştir.

Ayrıca karayolu araçlarındaki çevresel koşullar, motor tipi, motor boyutu, süspansiyon özellikleri, araç kütlesi, araç boyuları ve elektrik besleme gerilimi gibi araç tasarım özellikleri de dikkate alınmalıdır.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında ISO 16750 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

ISO 16750 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp