IEC/EN 61000-4-12 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-12: Deney ve Ölçme Teknikleri - Salınımlı Dalgalar Bağışıklık Deneyi
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 61000-4-12 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-12: Deney ve Ölçme Teknikleri - Salınımlı Dalgalar Bağışıklık Deneyi

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC/EN 61000-4-12 standardı, elektrik ve elektronik cihaz ve ekipmanların çalışma koşulları altında, alçak gerilim gücünde meydana gelen salınımlı dalgalar, kamu ve kamuya açık olmayan ağlar tarafından sağlanan kontrol ve sinyal hatları için bağışıklık gereksinimleri ve test yöntemlerini açıklamaktadır.

IEC/EN 61000-4-12 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-12: Deney ve Ölçme Teknikleri - Salınımlı Dalgalar Bağışıklık Deneyi

IEC/EN 61000-4-12 standardının amacı, elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanların salınımlı dalgalara maruz kaldığı zaman gösterdikleri bağışıklığı değerlendirmek için ortak bir referans oluşturmaktır. Bu standartta açıklanan test yöntemi, bir cihaz veya ekipmanın veya sistemin, tanımlanmış bir duruma karşı bağışıklığını değerlendirmek için bir test yöntemdir.

Söz konusu standart, gerilim ve akım dalga formlarının test edilmesi, bir dizi test seviyesi, test ekipmanı, test ayarları ve test prosedürleri içermektedir.

Ayrıca IEC/EN 60050 standardı içeriğinin bir kısmı veya tamamına (milletlerarası elektroteknik sözlüğü), IEC/EN 61000-4-12 standardının gerekliliklerini oluşturacak şekilde normatif olarak atıfta bulunulmuştur.

IEC/EN 61000-4-12 standardının yapısı şu şekildedir: genel (giriş, temel ilkeler, tanımlar ve terminoloji), çevre (çevrenin tanımı, sınıflandırılması ve uyumluluk seviyeleri), limitler (emisyon sınırları, bağışıklık sınırları), test ve ölçüm teknikleri, kurulum ve azaltma yönergeleri, genel standartlar ve çeşitli hükümler.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 61000-4-12 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)- Bölüm 4: Deney ve ölçme teknikleri - Kısım 12: Salınımlı dalgalar bağışıklık deneyi.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 61000-4-12 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 61000-4-12 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp