IEC/EN 60695-2-11 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran / Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Yöntemleri - Nihai Ürünler İçin Kızaran Tel İle Alevlenebilirlik Deneyi Yöntemi (GWEPT)
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60695-2-11 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran / Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Yöntemleri - Nihai Ürünler İçin Kızaran Tel İle Alevlenebilirlik Deneyi Yöntemi (GWEPT)

Ev aletleri sektöründe güvenlik en önemli konudur. Bir cihaz kablolama sisteminde yapılan bir yanlış uygulama, aşırı akım veya kısa devre arızalarına neden olabilir. Bu yüzden bir cihazda kullanılan malzemenin yanıcılığını belirlemek ve değerlendirmek için yangından korunma gereklilikleri tespit edilmiştir. Bu çerçevede kızdırma teli testi, bugün sektörde en fazla başvurulan bir gerekliliktir. Esas olarak kızdırma teli testi, bir elemanın önceden belirlenmiş bir sıcaklığa kadar ısıtılması ile gerçekleştirilir. Isıtılan elemana, kızdırma teli adı verilir.

IEC/EN 60695-2-11 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran / Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Yöntemleri - Nihai Ürünler İçin Kızaran Tel İle Alevlenebilirlik Deneyi Yöntemi (GWEPT)

Tarihsel olarak, malzeme yanıcılığını ve yangına dayanıklılığı belirlemek amacı ile çeşitli test yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar hem doğrudan alev test yöntemlerini, hem de dolaylı alev test yöntemlerini içermektedir. Dolaylı alev test yöntemi, bir numuneye uygulanan alev almaz bir ısı kaynağına sahiptir. Kızdırma teli testi bu tür bir test yöntemidir. Test sonuçları, malzemelerin tutuşmaya karşı direnç gösterme, alevleri kendi kendine söndürme ve damlama yoluyla ateşi yaymama eğilimini göstermektedir.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC/EN 60695-2-11 standardı bu test yöntemini düzenlemektedir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran / sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT).

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60695-2-11 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60695-2-11 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp