LVD Alçak Gerilim Testi
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

LVD Alçak Gerilim Testi

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35 / EU sayılı düşük voltaj direktifi (low voltage directive, LVD), belli voltaj sınırları içinde çalışan elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanların, insanlar için yüksek düzeyde koruma sağlamasını hedeflemektedir. 2016 yılından önce tüketicilere sunulan ürünler, bir önce yayınlanan 2006/95/EC sayılı direktif, bu tarihten sonra tüketicilere sunulan ürünler ise yeni 2014/35/EU sayılı direktif esaslarına göre değerlendirilmektedir.

LVD Alçak Gerilim Testi

Söz konusu direktifin kapsamına, 50 volt - 1000 volt arasında alternatif akım ile çalışan, ya da 75 volt - 1500 volt arasında doğru akım ile çalışan tüm elektrikli cihaz ve ekipmanlar girmektedir.

Ancak patlayıcı ortamlarda kullanılan cihazlar, radyoloji ve tıbbi amaçlı cihazlar, yük ve insan asansörleri, elektrik sayaçları, evlerde kullanılan fiş ve prizler, gemi, uçak ve demiryollarında kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar ve araştırma ve geliştirme amaçlı sadece uzman personel personel tarafından kullanılan ve özel üretilen kitler bu kapsama girmemektedir.

LVD alçak gerilim testleri, insan ve çevre sağlığı için güvenlik problemleri yaratan ürünlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir yer almaktadır. İnsanlara, hayvanlara ve doğal çevreye karşı ortaya çıkacak elektriksel ve mekaniksel riskler için mutlaka LVD testleri yapılmaktadır. Söz konusu direktif kapsamına giren ürünlerin hem yapısal olarak güveli olması, hem de enerji verimliliği açısından ilgili standart ve yasal düzenlemelere uygunluğu, testler sonunda düzenlenen LVD sertifikası ile kanıtlanmaktadır.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında LVD alçak gerilim test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen LVD alçak gerilim test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp