REACH Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

REACH Testi

REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals - kimyasalların tescili, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması) direktifi 2007 yılında yayınlanmıştır. Bu direktif bir yandan Avrupa Birliği kimya sektörünün rekabet gücünü arttırırken, diğer yandan insan sağlığının ve çevrenin kimyasalların neden olduğu risklerden korunmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda hayvanlar üzerinde yapılan testlerin sayısını azaltmak için kimyasal maddelerin tehlike değerlendirmesinde alternatif yöntemleri teşvik etmektedir.

REACH Testi

Prensip olarak, REACH direktifi, tüm kimyasal maddelere uygulanmaktadır. Sadece endüstriyel proseslerde değil, günlük yaşamda kullanılan temizlik ürünlerinde, boyalarda, giysilerde, mobilyalarda ve elektrikli ev aletlerinde de aynı esaslar geçerlidir.

REACH esaslarına uyulduğunu ispat külfeti üretici firmalardadır. Bu bakımdan üretici firmalar, Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen veya ithal edilen ürünler ile ilgili riskleri tanımlamak ve yönetmek zorundadır.

Burada Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) önemli bir pozisyondadır. Üretici firmalar bu kuruluşa maddenin nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını göstermek ve risk yönetimi önlemlerini tüketicilere açıklamak zorundadır. Uzun vadede, en tehlikeli maddelerin daha az tehlikeli olanlar ile yer değiştirmesi beklenmektedir.

REACH, tehlikeli maddelerin özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi toplama ve değerlendirme süreçleri oluşturmaktadır. Üretici firmaların, maddelerini kaydetmeleri ve aynı maddeyi kaydettiren diğer firmalar ile birlikte çalışması gerekmektedir. ECHA yetkilileri, riskleri yönetilemez bulursa, tehlikeli maddeleri yasaklayabilir, kullanımını kısıtlayabilir ya da önceden izne tabi tutabilir.

REACH uygulaması, kimyasallarla ilgisi olduğunu düşünmeyen firmalar dahil, birçok sektörde geniş bir firma yelpazesini etkilemektedir.

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında REACH test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen REACH test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp