ISO 10605 Elektrostatik Boşalmadan Kaynaklanan Elektrik Bozukluklarında Yol Araçları Test Yöntemleri
Standardizasyon Testleri

ISO 10605 Elektrostatik Boşalmadan Kaynaklanan Elektrik Bozukluklarında Yol Araçları Test Yöntemleri

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 10605 Karayolu taşıtları - Elektrostatik boşalmadan kaynaklanan elektriksel bozulmaların test yöntemleri standardı, otomotiv uygulamalarında elektronik bileşenlerin bağışıklık uyumluluğunu test etmek için kullanılan uluslararası bir standarttır. Bu standart kısmen IEC/EN 61000-4-2 standardından etkilenmektedir ve bir insan vücudundan, bir aracın içinde veya dışında elektrostatik boşalmayı simüle etmektedir.

ISO 10605 Elektrostatik Boşalmadan Kaynaklanan Elektrik Bozukluklarında Yol Araçları Test Yöntemleri

ISO 10605: 2008 standardı, araç kullanımına yönelik elektronik modülleri değerlendirmek için gerekli olan elektrostatik boşalma test yöntemlerini belirlemektedir. Şu durumlarda oluşan elektrostatik deşarjlar için geçerlidir: montaj sırasında oluşan deşarjlar, servis personelinin neden olduğu deşarjlar ve yolcuların neden olduğu deşarjlar.

Söz konusu standart, hem üretim tezgahındaki elektronik modüllerin, hem de tüm araçların değerlendirilmesi için test yöntemleri açıklamaktadır. Ayrıca, ambalajlama ve taşıma için modüllerin elektrostatik boşalma hassasiyetini sınıflandıran bir test yöntemini açıklamaktadır. Bu standart, tahrik sisteminden, örneğin, kıvılcım ateşlemeli motor, dizel motor veya elektrik motorundan bağımsız olarak her türlü karayolu taşıtına uygulanmaktadır.

ISO 10605 standardı kısmen IEC/EN 61000-4-2 standardına dayanmakta ve araca özgü gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standart, CE işaretleme ve diğer ürün belgelendirme çalışmalarında elektronik ürünler için en yaygın olarak kullanılan elektrostatik boşalma bağışıklık uyumluluk standardıdır. Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 61000-4-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-2: Deneyler ve ölçme teknikleri – Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında ISO 10605 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

ISO 10605 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp