Dikiş Kayma Testi
Fiziksel Test Hizmetleri

Dikiş Kayma Testi

Dikiş kayması, özellikle kaygan ipliklerle dokunmuş, veya açık bir yapıya sahip olan ya da çözgü ve atkı aralıkları sayısının düşük olduğu kumaşlar için ciddi bir kumaş problemidir. Bu faktörler yüzünden kumaşın dokumasındaki bir iplik seti, kolayca çekilebilir. Dikiş kayması, kumaşa uygulanan bir dikişin, yük altında açıldığı durumdur. Uygulanan yük kaldırıldığı zaman bu boşluğun bir kısmı kapanabilir, ancak bir kısmı kalıcı bir deformasyona uğramış olabilir.

Dikiş Kayma Testi

Dikiş kayması testleri, standart bir dikiş kullanılarak, çözgü iplikleri üzerinden atkı ipliklerinin kaymasına veya atkı iplikleri üzerindeki çözgü iplerine karşı direnci tespit etmek için yapılmaktadır.

Genel olarak üç farklı dikiş kayma testi uygulanmaktadır. Bunların her birinin kendine göre dezavantajı bulunmaktadır. Bir kayma testinde, standart bir dikiş sabit bir yük altına konmakta ve dikiş boşluğu ölçülmektedir. Bir başka kayma testinde, dikişsiz bir yük uzatma eğrisi çizilmekte, standart bir dikiş çizgisi ile karşılaştırılmakta ve aradaki fark kayma olarak alınmaktadır. Üçüncü tip dikiş kayma testinde ise, dikilmiş bir dikişe uzak bir noktadan kumaşın içinden bir ip çekmek için gereken kuvvet ölçülmektedir. Bunlardan ikinci dikiş kayması testi İngiliz standardı olarak kabul edilmiştir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ise bu konuda TS EN ISO 13936 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Dikiş metodu başlıklı standardı yayınlamıştır.

EUROLAB, fiziksel test hizmetleri kapsamında dikiş kayma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Fiziksel test hizmetleri kapsamında verilen dikiş kayma test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka fiziksel tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp