Çalışma Ortamı Havası Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Çalışma Ortamı Havası Testleri

Çoğu insan zamanının neredeyse yüzde 90’ını kapalı ortamda geçirmektedir. Çalışma ortamlarında ortam havasının temizliği ve kalitesi bu bakımdan çok önemlidir. Son zamanlarda, kömürün yaygın olarak kullanılması, şehirlerde ve özellikle de yoğun olarak sanayileşmiş kent alanlarında sağlıksız hava alanlarının oluşmasına neden olmuştur.

Çalışma Ortamı Havası Testleri

İşyerlerinde hava kirliliği sorunu, tamamen işverenlerin elindedir. Ancak çıkarılan yasal düzenlemelerle ve standartlarla bu konuda denetimler artmıştır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının daha iyi hava kalitesi konusundaki çabaları da göz ardı edilmemelidir.

Hava kirliliği sadece çalışanların sağlığını değil, aynı zamanda üretkenlik ve verimliliklerini de etkilediği için, birçok işveren daha temiz hava ortamları oluşturulmasına daha fazla ilgi duymaktadır.

Çalışma yerlerinde bulunan kirleticilerin miktar ve çeşidi, işletmelerin yapısına ve faaliyet ananına bağlı olarak değişmektedir. Tehlikeli toksinler ile ilgilenen yerlerin, örneğin oto tamirhaneleri, kimyasal tesisler ve hastaneler gibi alanların ciddi sağlık tehditleri yarattığı bilinmektedir. Ayrıca ofis ortamları çoğunlukla göz ardı edilmiş olsa da burada da hava kirliliği sorunları yaşanmaktadır. İç hava kirliliği elbette dış hava kirliliğinden etkilenmektedir. Ofisler genelde kentsel ortamlarda veya yakınında bulunduğu için, bu ortamlar genel olarak çok kirli havaya maruz kalmaktadır. Örneğin özellikle sıcak günlerde yüksek ozon seviyeleri ve yoğun trafik yüzünden karbon monoksit, azot oksitler, kükürt dioksit gibi zehirli kimyasal maddeler, büyük ölçüde çalışma ortamları havasını kirletmektedir.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında çalışma ortamı havası test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen çalışma ortamı havası test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp