Zehirli Gaz Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Zehirli Gaz Testleri

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, çalışma ortamlarında tehlikeli gazların tespit ve ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler, kolorimetrik test tüpleri ya da dozimetrik tüpler kullanılarak yapılmaktadır. Kolorimetrik test tüpleri, gazların nokta ölçümünü yapan cihazlardır. Bu cihazlar çok kısa süre içinde havada bulunan bir gazın konsantrasyonunu tespit etmektedir. Bu tür cihazlar genelde toksik veya boğucu gazların varlığını belirlemek için kullanılmaktadır. Dozimetrik tüpler ise, zehirli gazlara ortalama maruz kalma değerlerini ölçmektedir.

Zehirli Gaz Testleri

Başlıca tehlikeli gazlardan biri metan gazıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gazdır. Havaya salınan sera gazlarının üzde 12’sini oluşturmaktadır. Fosil yatakları, ana metan kaynaklarıdır. Milyonlarca yılda meydana gelen organik maddenin ayrışmasından oluşur. Metan, kimya sektöründe birçok ürünün sentezi veya üretiminde kullanılmaktadır. Örneğin, asetilen, metanol, etanol, amonyak, kloroform, hidrojen siyanür, metil klorür ve etilen klorür gibi.

Klor gazı da tehlikeli gazlardan biridir. Su arıtımında dezenfekte edici ve sterilize edici bir madde olarak kullanılmaktadır. Birçok organik ve inorganik bileşiğin sentezi için de hammadde olarak kullanılmaktadır. Klor çok toksiktir ve bu gaza uzun süre maruz kalınması durumunda ölümcül olabilir.

Bir başka tehlikeli gaz karbon monoksittir. Görünmez ve kokusuz bir gazdır. Bir cihaz olmadan havadaki varlığını tespit etmek imkansızdır. Boğucu özelliklerinden dolayı tehlikeli bir zehirli gazdır.

Bunlar dışında azot dioksit, karbon dioksit, formaldehit, klor dioksit, hidrojen sülfit, hidroklorik asit, hidrojen florür ve amonyak da zehirli gazlar arasındadır.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında zehirli gaz test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen zehirli gaz test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp