Klorlu Organik Taşıyıcılar (COC) Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

Klorlu Organik Taşıyıcılar (COC) Testi

Klorlu organik taşıyıcılar, klorlu organo benzenleri, toluenleri ve bunların izomerleridir. Bu kimyasal bileşikler insan sağlığı için potansiyel sağlık riskleri taşımaktadır. Klorlu organik bileşikler zararlıdır ve üreme bozukluklarının yanı sıra, mukus zarı, karaciğer ve ciltte tahrişe neden olmaktadır. Klorlu organik taşıyıcılar (COC) sanayide yaygın olarak boyama polyesterinde yardımcı madde olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler için Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli henüz bir kısıtlama getirilmemiştir. Ancak sanayide, 1 mg / kg sınır değer uygulanmaktadır. Almanya’da ise boya taşıyıcı olarak 1, 2, 4 - triklorobenzenin kullanılmaması önerilmektedir.

Klorlu Organik Taşıyıcılar (COC) Testi

Gelişmiş laborauvarlarda bu konuda, kök neden analizleri yapılmakta, problem tespit çalışmaları yapılmakta, iyileştirme önerileri sunulmakta ve olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlamak için işletmelere özel teknik çözümler tasarlanmaktadır.

Yukarıda söz edildiği gibi klorlu organik taşıyıcılar, çeşitli klorobenzenler ve klorotoluenlerden oluşan bir grup kimyasaldır. Genel olarak boya taşıyıcıları ve tesviye ajanlarının yanı sıra diğer kimyasal maddelerin sentezinde ara maddeler olarak kullanılmaktadır. Boyar maddeler ve çözücülerin kimyasal formülasyonlarında, safsızlıklar olarak yer almaktadır.

Bu kimyasal bileşik, aynı zamanda hazır giyim ve ayakkabı tedarik zincirlerinde ve tekstil uygulamalarında kullanılmaktadır. Sentetik elyafların, özellikle de polyester ve polyester karışımlarının boyama işlemi sırasında taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Diğer kimyasallar ve boyar maddeler için çözücülerin ve yüksek erime noktalarına sahip diğer kimyasal bileşiklerin sentezinde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Laboratuvar testlerinde TSE tarafından yayınlanan şu standart esas alınmaktadır: TS EN 17137 Tekstil - Klorobenzenler ve klorotoluenler bazlı bileşiklerin içeriğinin tayini.

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında klorlu organik taşıyıcılar (COC) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen klorlu organik taşıyıcılar (COC) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp