Yangına Dayanım ve Tepki Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Laboratuvar değerlendirmeleri, ürünlerin, yapı bileşenlerinin ve faaliyetlerin yangın performansını tespit etmek için yapılmaktadır. Yapıların ve malzemelerin yangın dayanımı ve tepki şekilleri duruma bağlı olarak farklı olabilir. Bir sistemin yangın performansını belgelemek için, laboratuvar ölçüm, test ve analizleri yapılmakta ve bunların deneysel sonuçları, hesaplamaları, dijital simülasyonları ve gerçek yangınlardan elde edilen bilgiler hep bir arada değerlendirilmektedir.

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Yangın mühendisliği çalışmaları, bir yapıda bulunan yanıcı maddelerin doğası yani ısı yayılma miktarı hakkındaki bilgilerin kullanıldığı yangın senaryoları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu veriler ancak gelişmiş laboratuvarlarda yapılacak test ve analizler ile ortaya konmaktadır. Güvenlik hedefleri, belli performans kriterleri, yangın senaryoları ve kullanılan varsayımların uygunluğu ancak bu çalışmalar ile netleşmektedir.

Binalarda, özel veya toplu taşıma araçlarında bir yangın başlaması durumunda, ürün ve malzemelerin yangına dayanıklılık süresi, en kritik değişkendir ve insanların sağlık ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Ateşe dayanıklı ürünler, yapıların ayakta kalmasına izin vermektedir. Bu ürünler, maruz kaldıkları aşırı sıcaklık ve güç koşullara rağmen, insanları tahliye etmek için gereken zamanı kazandırmaktadır. Bu ürünleri üreten firmalar, ürün direncini, kararlılığı ve yangın yalıtımını ilgili yasal düzenleme esaslarına ve yayınlanan yerli ve yabancı standartlardaki kriterlere göre değerlendirmek zorundadır. Bunu sağlamanın tek yolu, laboratuvar test ve analizleridir. Bu laboratuvarlar her türlü yangından korunma ürünü için yangına dayanıklılık testleri yapmaktadır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında yangına dayanım ve tepki test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen yangına dayanım ve tepki test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp