Mikrobiyal Yük Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Mikrobiyal Yük Testleri

İnsan beslenmesinde gıda kaynaklı enfeksiyonlar, genel olarak hayvansal gıdaların tüketilmesi ile olmaktadır. Bununla birlikte taze meyva ve sebzeler de gıda kaynaklı enfeksiyonların bulaşmasında önemli araçlardır. Ayrıca farmasötik, biyolojik ve kozmetik ürünler yanı sıra medikal cihaz kullanımında da mikrobiyolojik bulaşmalar olmaktadır.

Mikrobiyal Yük Testleri

Mikrobiyal yük testleri (biyolojik yük testleri veya mikrobiyal sayım testleri), ürünlerdeki mikrobiyal yükü tespit etmek amacı ile, steril olmayan tıbbi cihazlar ve ambalajların yanı sıra, ham maddeler ve bitmiş formlar dahil çeşitli farmasötik ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu test sonuçları, toplam aerobik mikrobiyal sayım ve toplam maya ve küf sayımını içermektedir. Bu şekilde yasal düzenlemelerde ve ilgili standartlarda yer alan koşullara dayanarak kabul edilebilir seviyeler sağlanmaktadır. Mikrobiyal yük testleri, bir ürünün tüketicilere sunulması sırasında da üretim sürecinin kontrol altında tutulduğunu kanıtamak için önemli olmaktadır.

Mikrobiyal yük testlerinde, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) rehberinde yer alan prosedürler esas alınmaktadır. Farmasötik ve tıbbi cihaz firmaları bu prosedürlere uygun olarak ürün güvenliğini sağlamakta ve insanlar ve hayvanlar için kullanılan ürünlerdeki biyolojik yükü takip etmektedir.

USP 61 prosedürü, steril olmayan ürünlerde veya hammaddelerde mikroorganizmaları ölçen ve biyolojik yük olarak adlandırılan bir sayım testidir. Bu test ile toplam aerobik mikrobiyal sayımı ve toplam maya ve küf sayımı belirlenmektedir. USP 62 prosedürü ise, bir üründe spesifik organizmaların varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik bir testtir.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında mikrobiyal yük test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen mikrobiyal yük test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp