ROHS2 Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

ROHS2 Testi

Tehlikeli maddelerin azaltılmasına yönelik Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan ilk RoHS direktifi, 2002/95/EC sayılı direktiftir. Bu direktif ile elektronik ürünlerde zararlı maddelerin kullanılması sınırlandırılmıştır.

ROHS2 Testi

RoHS uygulaması, insanların güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumak açısından önemlidir. Kapsama giren kimyasallar ile ilgili sorun, uzun süre bunlara maruz kalmaktır. Sadece ellerin yıkanması ile bu maddelerin olumsuz etkileri ortadan kaldırılamaz, çünkü maruz kalma tüketim ile sınırlı değildir. Bir kimyasal maddeye maruz kalma, vücudun, çıplak elle tutulması da dahil olmak üzere, bu kimyasal madde ile fiziksel temas halinde olunan zamandır.

RoHS direktifi ile kısıtlanan kimyasallardan etkilenen sadece tüketici değildir. Tüketicinin evine ulaşıncaya kadar elle yapılan sevk ve paketlenme eylemi, çalışanları zararlı maddelere maruz bırakmaktadır. Üretimde çalışanlar tehlike altındadır. Daha kötüsü, ürün kullanım ömrünü tamamladıktan sonra genelde geri dönüşüm merkezine veya çöplük alanlarına atılmaktadır. Çöplükler açık alandır ve zaman geçtikçe, su zararlı maddeleri taşımakta ve toprağı kirletmektedir. Bir sonraki adımda yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi söz konusudur.

Bu endişeler arttıkça RoHS uygulamasının kapsamı genişletilmiş ve RoHS2 uygulaması başlatılmıştır. 2011/65/EU sayılı RoHS2 direktifi ile, yukarıda sayılan tehlikeli maddelere yenileri eklenmiştir.

RoHS kapsamına giren maddeler şunlardır: kurşun, cıva, kadmiyum, artı 6 değerlikli krom, polibromürlü bifenil ve polibromürlü bifenil eterin.

RoHS2 ile kapsama ilave edilen maddeler şunlardır: bis (2-etilheksil) fitalat, butil benzil fitalat, dibutil fitalat ve diizobutil fitalat.

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında ROHS2 test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen ROHS2 test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp