ECE R-40 Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı
Otomotiv Testleri

ECE R-40 Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı

Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) tarafından yayınlanan ECE R-40 regülasyonu, motordan kaynaklanan kirleticilerin emisyonu konusunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan motosikletlerin onayına yönelik esasları düzenlemektedir. Bu teknik düzenleme, bir pozitif ateşlemeli motor tarafından yayılan gazlı yakıtların emisyonu ile ilgili olarak motosikletlerin onaylanmasına ilişkin tek tip hükümler içermektedir. Söz konusu teknik düzenleme, iki tekerlekli veya üç tekerlekli pozitif ateşlemeli motorlardan, hızı saatte 50 km’yi aşan azami tasarım hızına veya 50 ccm’yi aşan silindir hacmine sahip ya da yüksüz ağırlığı azami 400 kg’dan daha az olan motosikletlerin yaydığı emisyonları kapsamaktadır.

ECE R-40 Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı

Motorundan gaz kirleticilerin salınımının sınırlandırılmasına ilişkin olarak bir araç tipinin onaylanması için başvuru, bu motosikletleri üreten firma veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılır. Bu başvuru ekinde, motor tipinin tüm özelliklerini içeren bir açıklama ve bu düzenlemenin ekinde yer alan tüm ayrıntılar bulunmalıdır.

Gaz halindeki kirleticilerin emisyonunu etkileyen bileşenler, bu regülasyonun hükümlerine uygun şekilde tasarlanmalı, üretilmeli ve monte edilmeli ve motosikletin kullanım sırasında maruz kalacağı titreşime rağmen normal çalışmasını sürdürmelidir.

Teknik serviste motosiklerin kategorisine göre, şu iki tür test uygulanmaktadır: Tip I testi (sıkışık bir kentsel alanda gaz halindeki kirleticilerin ortalama emisyonunun doğrulanması) ve Tip II testi (rölanti hızında karbon monoksit emisyonunun doğrulanması).

EUROLAB, otomotiv testleri kapsamında ECE R-40 Motordan kaynaklanan kirleticilerin emisyonu konusunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan motosikletlerin onayı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Otomotiv testleri kapsamında verilen ECE R-40 Motordan kaynaklanan kirleticilerin emisyonu konusunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan motosikletlerin onayı hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp