Sterilite Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Sterilite Testleri

Sağlık dünyasında, mikroorganizmalar veya mikroplar her zaman önemli olmuştur. Bunlar, bir sıvının bulunduğu biyosferin her yerinde yaşar. Ayrıca tüm canlılarda, bitkilerde ve hayvanlarda mikroorganizmalar bulunmaktadır. İnsan vücudu içinde, tüm vücudu oluşturan hücrelere göre daha fazla mikrop bulunmaktadır. Birçok mikroorganizma günlük yaşam için faydalı ve gerekli olmasına karşın, bazı mikroorganizmalar zararlı olabilmektedir. Bir patojen veya enfeksiyona neden olan mikrop, hastalığa neden olan bir mikroorganizmadır.

Sterilite Testleri

Sterilite testleri farmakopeye göre, yani tıbbi ilaçların dozları, formülleri ve kullanımlarını içeren bilgilerin bulunduğu kitaba göre steril olması gereken maddelere veya ürünlere uygulanmaktadır. Test sonuçları, incelenen numunede kontamine edici bir mikroorganizma bulunup bulunmadığını göstermektedir.

İnsan vücudu, bağışıklık sisteminde ve insan vücudunun doğal yapısında bulunan bazı yardımcı bakteriler de dahil olmak üzere bir kısım patojenlere karşı doğal bir savunma içindedir. Ancak insanların hasta veya ameliyat geçirdiği durumlarda bu sistem zayıf ve savunmasız olmaktadır ve patojenlerin riskini azaltmak için desteklenmesi gerekmektedir. Bu yöntemlerden biri, cerrahi alanların ve tıbbi aletlerin sterilitesinin korunmasıdır. Sterilite, çapraz enfeksiyonun önlenmesi ile birlikte, hasta bakımındaki en kritik faktörlerlerden biridir.

Sterilite testleri, aseptik koşullar altında gerçekleştirilmektedir. Bu koşullara ulaşmak için, test ortamının da steril olması gerekmektedir. Kirlenmeyi önlemek için alınan önlemler, testlerde ortaya çıkacak mikroorganizmaları etkilemeyecek şekildedir. Testlerin yapıldığı çalışma koşulları düzenli olarak izlenmektedir.

Kısaca sterilite testleri, medikal ürünlerin, mikroorganizmaların varlığından ari olduğunu kanıtlayan bir test yöntemidir.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında sterilite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen sterilite test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp