İklimlendirme Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

İklimlendirme Testleri

Genel olarak hem soğutma sistemleri hem de iklimlendirme sistemlerinin çalışma ilkeleri birbirine benzer.  Ancak bu iki sistem arasında, örneğin bileşenler, tasarım yöntemleri, kuruldukları ticari veya endüstriyel yapılar ve operasyonları açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. İklimlendirme sistemleri, iç ortamlarda belli sıcaklık, bağıl nem ve hava kalitesi koşullarını oluşturmak ve korumak için kullanılan sistemlerdir. Amaç sadece ortamın havasını soğutmak değildir. İklimlendirme sistemleri, genel olarak kişisel rahatlık seviyesini korumak için kurulmaktadır.

İklimlendirme Testleri

Çeşitli sektörlerde, belli çevresel koşullarda çalışması gereken makina ve ekipmanların doğru çalışmasını sağlamak ve atılması gereken önemli miktarda ısı üreten belli endüstriyel işlemleri yapmak için iklimlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemler dış iklim koşullarından bağımsız olarak etkili olmalı ve şu dört temel değişken üzerinde kontrol içermelidir: hava sıcaklığı, nem, hareket ve kalite.

Endüstriyel ve kişisel konfor uygulamaları arasında her zaman bir fark bulunmaktadır. Endüstriyel iklimlendirme genel olarak sıcaklık ve nem kontrolü bakımından daha fazla hassasiyet gerektirir. Bazı uygulamalarda ayrıca yüksek derecede filtreleme ve kirletici maddelerin uzaklaştırılması gerekir. Öte yandan, kişisel sıcaklık ve nem gereksinimlerini karşılama ihtiyacı yanı sıra, insanların psikofizyolojik durumları için ideal hava koşulları oluşturmak önemlidir.

İklimlendirme sistemlerinin altında yatan temel işlem, iç ve dış ortamlar ve klimalı alandaki insanlar arasında ısı ve su buharı değişimidir. Bu sistemlerin gücü kullanım amacına göre farklıdır. Genel olarak havanın veya suyun soğutulması, ısıtılması, havadaki nemin alınması, havanın nemlendirmesi, ortam havasını filtreleme, iç ve hava havanın karıştırılması ve havalandırma amaçlı kullanılmaktadır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında iklimlendirme test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen iklimlendirme test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp