IEC/EN 60335-2-89 Ticari Amaçlı Buzdolapları
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60335-2-89 Ticari Amaçlı Buzdolapları

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC/EN 60335-2-89 standardı, bir kompresöre sahip olan veya üreticinin talimatlarına göre tek bir cihaz olarak montaj için iki ünitede tedarik edilen ve elektrik ile çalışan ticari soğutma cihazları için güvenlik gereksinimlerini belirtir. Bu tür cihazların başlıca örnekleri şunlardır: buzdolabında teşhir ve saklama dolapları, soğutmalı araba dolapları, servis sayaçları ve self servis sayaçları ve yüksek soğutucular ve yüksek dondurucular.

IEC/EN 60335-2-89 Ticari Amaçlı Buzdolapları

Şu sayılan cihazlar, söz konusu standardın kapsamına girmemektedir: ev tipi soğutma cihazları, endüstriyel soğutma sistemleri, motor kompresörleri, ticari dağıtım cihazları ve otomatlar, ticari dondurma gereçleri, ticari buz yapıcılar, soğuk hava odaları ve uzak kompresörlü çoklu soğutma odaları.

Her ayrı soğutucu akışkan devresinde 150 gramdan fazla yanıcı soğutucu akışkan yüküne sahip cihazlar, bu standart kapsamına girmemektedir. Bu tür cihazlar ve kurulum için ISO 5149-1 standardı uygulanır.

IEC/EN 60335-2-89 standardı, uygulanabildiği kadarı ile, evlerde, işletmelerde ve çevresinde insanların karşılaştığı elektrikli cihazların ortak risklerini taşımaktadır. Bu yüzden bu tür cihazların sunduğu ortak tehlikelerle ilgilenir ve birincil hedefi güvenliği sağlamaktır.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60335-2-89 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-89: Ticari amaçlar için kullanılan birleşik veya ayrı soğutma gazı kondenser birimli veya kompresörlü soğutucu cihazlar için özel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60335-2-89 Ticari amaçlı buzdolapları test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60335-2-89 Ticari amaçlı buzdolapları test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp