Emme Kapasitesi Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Emme Kapasitesi Testleri

Bir işletmenin yeni, dış bilginin değerini tanıması, özümsemesi ve ticari amaçlara uygulama kabiliyeti, o işletmenin emme (özümseme) kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır ve işletmenin yenilikçi yetenekleri için kritik bir öneme sahiptir. Bu açıdan Ar-Ge çalışmaları, işletmenin özümseme kapasitesine katkıda bulunmaktadır ve araştırma ve geliştirmeye yönelik bir yatırım modeli oluşturmaktadır.

Emme Kapasitesi Testleri

Emici kapasite, veya emme kapasitesi ya da özümseme kapasitesi olarak adlandırılan bu olgu, ilk olarak Cohen ve Levinthal tarafından sunulmuştur ve bu isimle anılmaktadır. Önceki bilgiler, yeni bilgi edinme yeteneğini göstermektedir. Ancak kendi Ar-Ge merkezine sahip işletmeler, dış bilgileri daha iyi kullanmaktadır. Emme kapasitesi, Ar-Ge yatırımının veya üretiminin bir yan ürünüdür.

Cohen ve Levinthal tarafından sunulan bu yönteme göre önceki bilgileri biriktirmek, yeni bilgileri hafızaya alma ve hatırlama becerisini arttırmaktadır. Ön bilgi ve sezgisel tarama, işletmelerin problem çözme yetenekleri kazanmalarına izin vermektedir. Bu süreçte öğrenme yetenekleri, mevcut bilgileri özümseme kapasitesini geliştirirken, problem çözme becerileri yeni bilgiler yaratma kapasitesini yaratmaktadır. Öğrenme için ne kadar fazla çaba harcanırsa, iyileşmede de o kadar doğru ve kesin sonuçlar alınır.

Bir işletmenin emme kapasitesi, bireysel kapasitelere ve bilgi transferine bağlıdır. Etkili bir iletişim için, bilgi ve ortak bir dil gerekmektedir. İçe dönük ve dışa dönük emme kapasiteleri arasında mutlaka bir denge bulunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri, sadece yeni bilgi üretmekle kalmamakta, aynı zamanda işletmenin emme kapasitesine de katkıda bulunmaktadır.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında emme kapasitesi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen emme kapasitesi test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp