Sızdırmazlık Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Sızdırmazlık Testleri

Mekanik bir contanın amacı, sızıntıyı önlemektir. Buna rağmen bütün contalar bir dereceye kadar sızıntı yapar. Bu minimum sızıntının, spesifik tasarımların tüm emisyon gereksinimlerini yeterli bir şekilde karşılayabilmesi gerekmektedir. Conta, belli bir mesafe ile ayrılan iki gözenekli, düz ve paralel malzeme arasında kontrollü bir sızıntı tertibatı olarak tanımlanmaktadır. Sızdırmazlık, basınç ve yüzey boyutları ile orantılıdır. Bu yüzden büyük contalar küçük contalara göre daha fazla sızıntı yapma eğilimindedir. Pratikte dar yüzler için sızdırmazlık aralığı genelde geniş yüzler için olduğundan daha azdır. Kaçak oranları contadan contaya, günden güne, hatta bir testten diğerine önemli ölçüde değişebilir.

Sızdırmazlık Testleri

Genelde sızdırmazlık yüzeyindeki kaçak oranları, contanın kullanım yerine ve çalışma koşullarına bağlıdır. Çalışma anında titreşim seviyeleri yüksekse, aşırı radyal veya eksenel hareketler varsa veya conta hatalı olarak monte edilmişse, sızdırma oranları daha yüksektir.

Aslında contalar, dinamik çalışma sırasında, akışkan basıncı altındaki statik durumdan daha fazla sızıntıya neden olur. Statik bir durumda, yüzler birbirlerine fiziksel olarak temas eder ve sıfır sızıntıya sahiptir.

Conta yüzünün hasar görmesi dışında sızıntıyı artıran diğer faktörler şunlardır: yüksek akışkan viskozitesi, düşük sızdırmazlık dengesi, boşaltma kuvvetlerinden dolayı düşük yüz basıncı ve çok dar yüzler. Sızıntı limitleri, saatte mililitre gibi bir hacimsel hız veya saat başına gram gibi bir kütle kaçağı oranı olarak açıklanır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında sızdırmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen sızdırmazlık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp