Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Ürün geliştirme çalışmaları, zaman, yaratıcılık ve kaynak gerektiren çalışmalardır. Ürün geliştirme süreçlerinin önemli bir yönü, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık için gerekli olan ürün testleridir. Ürünlerin, kendilerinden beklenen işlevi yerine getirip getirmeyeceği, daha tasarım çalışmaları sırasında belirlenmelidir. Bu, kalite testlerini gerekli kılar. Ayrıca, koşullar uygun olmasa bile, ürünlerin yapılması gerekeni tekrar tekrar yapıp yapmayacağını önceden bilmek gerekir. Bu da güvenilirlik ve dayanıklılık testlerini gerekli kılar. Medikal cihaz ve ekipmanların testleri de aynı amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

İnsan yaşamını destekleyen veya devam ettiren özellikler taşıyan bu tür cihazlar, aynı zamanda potansiyel ve makul olmayan bir hastalık ya da yaralanma riski taşıyan cihazlardır ve kullanımı sırasında güvenlik ve etkinliği değerlendirmek amacı ile, bilimsel ve yasal incelemeler paralelinde test çalışmalarının yapılmasını gerektirmektedir.

Ancak bu şekilde yasal test ve onay gerektirmeyen ekipman ve cihazların da bağımsız ve tarafsız hareket eden gelişmiş laboratuvarlar tarafından doğrulanması gerekmektedir. Bu tür testler işletmelerin kendi bünyelerinde kurdukları laboratuvarlarda yapılabilse de bu laboratuvarları korumak ve işletmek yüksek maliyet gerektirir. Özel alan, ekipman, bakım ve onarım çalışmaları, iyileştirmeler, işçilik, eğitim ve sertifikalar gerektirir. Bu nedenle üçüncü taraf kuruluşlardan test hizmetlerinin alınması önemlidir.

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosuna sahiptir ve medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Biyouyumluluk testleri
 • Akut sistemik toksisite testleri
 • Bakteriyel endotoksin testleri
 • Biyolojik yük testleri
 • Biyomekanik implant yorulma testleri
 • Dağıtım döngüsü testleri
 • Emme kapasitesi testleri
 • Genotoksisite testleri
 • Hızlandırılmış stabilite testleri
 • İrritasyon testleri
 • Kür derinliği testleri
 • Mdr tıbbi cihaz testleri
 • Mikrobiyal yük testleri
 • Oksijen uyumluluk testi
 • Paket / ambalaj performans testleri
 • Paketleme validasyon (doğrulama) testleri
 • Partikül kontaminasyonu testleri
 • Patlama gücü (burst) testleri
 • Pulpa kuafaj testleri
 • Rasyo opasite (opacity ratio) testleri
 • Renk stabilitesi testleri
 • Sensitizasyon testleri
 • Sitotoksisite testleri
 • Sterilite testleri
 • Subkronik sistemik toksisite testleri
 • Sütur tutma gücü testleri

EUROLAB, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak bu sayılanlar dışında başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bütün bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp