IEC/EN 61000-4-8 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-8: Deney ve Ölçme Teknikleri - Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 61000-4-8 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-8: Deney ve Ölçme Teknikleri - Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

Elektrikli veya elektronik cihaz ve ekipmanların maruz kaldığı manyetik alanlar, bunların güvenli çalışmasını etkilemektedir. Bu ifade IEC/EN 61000-4-8 standardında aynen yer almaktadır ve standardın dayandığı şarttır. Elektronik ve elektrikli bir cihazın güç hattı frekansı manyetik alanlarına maruz kaldığı zaman güvenilir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu standart, ekipmanın güç hattı frekansı manyetik alanlarına bağışıklığını belirlemek amacı ile bir test yöntemi açıklamaktadır.

IEC/EN 61000-4-8 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-8: Deney ve Ölçme Teknikleri - Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

IEC/EN 61000-4-8 standardı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanmıştır. Ekipmanın güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için, elektronik ekipmanların tabi tutulduğu manyetik alanları belirlemektedir. Yani elektronik cihazın, operasyon sırasında karşılaşabileceği bazı manyetik alanlara karşı bağışıklık kazanmasını sağlamaktadır.

IEC/EN 61000-4-8: 2009 standardı, ekipmanın sadece çalışma koşullarında, genel olarak konut ve ticari yerler, endüstriyel tesisler ve enerji santralleri, orta gerilim ve yüksek gerilim alt istasyonlarında, 50 Hz ve 60 Hz güç frekanslarındaki manyetik rahatsızlıklar ile ilgili bağışıklık gerekliliklerini açıklamaktadır.

Söz konusu standardın hedefi, güç frekansında manyetik alanlara maruz kaldığında evsel, ticari ve endüstriyel uygulamalar için elektrikli ve elektronik ekipmanların performansını değerlendirmek için ortak ve tekrarlanabilir bir temel oluşturmaktır.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 61000-4-8 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-8: Deney ve ölçme teknikleri - Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 61000-4-8 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 61000-4-8 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp