Akut Sistemik Toksisite Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Akut Sistemik Toksisite Testleri

Biyouyumluluk testleri çerçevesinde gerçekleştirilen önemli testlerden biri akut sistemik toksisite testleridir. Biyouyumluluk testleri, medikal ürünlerin güvenlik ve performanslarını doğru tespit etmek açısından önemlidir.

Akut Sistemik Toksisite Testleri

Biyouyumluluk akut sistemik toksisite testleri, bir tıbbi ekipmanın veya cihazın insan vücudunda temas ettiği bölgenin uzağındaki organ ve dokular üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini belirlemek için yapılmaktadır. Test edilen medikal ekipman veya cihazın çeşidine bağlı olarak toksisite için, topikal, soluma, intravenöz, peritoneal veya ekstratların oral uygulaması gibi uygulamalar gözlenmektedir. Bu testler, tedavi edilen kişinin vücudunun iç kısmına temas eden ve ISO 10993-11 standardına uygun herhangi bir medikal cihazda gerçekleştirilmektedir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 10993-11 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 11: Sistemik toksisite deneyleri.

Akut sistemik toksisite verileri, akut kimyasal maddelere maruz kalınması durumunda tehlike sınıflandırması, etiketleme ve risk değerlendirmesi için resmi kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır.

Sistemik toksisite testleri, tıbbi cihazlara ve biyo malzemelere maruz kalan insanların organ ve dokularında meydana gelen genel biyolojik etkileri belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Sistemik ifadesi, maruz kalmanın bir yoldan gerçekleştiğini, toksik maddelerin insan vücudunda uzak bir bölgeye taşındığını ve olumsuz şekilde etkilediğini ifade etmektedir.

Sistemik toksisite testlerinde olumsuz etkiler, tipik olarak bir medikal cihazın veya ekipmanın amaçlanan maruziyetine dayanarak, akut, alt akut, kronik ve alt kronik süreler içinde değerlendirilmektedir.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında akut sistemik toksisite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen akut sistemik toksisite test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp