MIL-STD-1246C Testleri (Uzay Donanımı İçin Partikül ve Moleküler Kirlenme Seviyeleri)
Askeri Testler

MIL-STD-1246C Testleri (Uzay Donanımı İçin Partikül ve Moleküler Kirlenme Seviyeleri)

MIL-STD-1246C standardı, ekipman ve malzeme temizlik seviyelerini ve kirlilik kontrol programı gereksinimlerini tespit etmek için temel ve tek tip bir test yöntemi açıklamaktadır. Bu standart, kimyasal etkileşimler yerine fiziksel etkileşimler yüzünden hasara neden olan kirletici maddeler üzerine odaklanmaktadır.

MIL-STD-1246C Testleri (Uzay Donanımı İçin Partikül ve Moleküler Kirlenme Seviyeleri)

Bu gereklilikler olağandışıdır ve tüm ekipman ve malzemeler için gerekli değildir. Ancak bu standart, güvenilirliği sağlamak için parçaları, bileşenleri veya sıvıları ölçerek kirlilik kontrolü gerektiren maddeler için askeri tedarik ve tasarım sözleşmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MIL-STD-1246C standardı, bir satın alma sözleşmesinin ana parçasıdır. Söz konusu standartta tarif edilen yöntemlerin ve malzemelerin kullanımı, önemli sağlık, güvenlik ve çevresel etkilere sahiptir.

Kirlenme, herhangi bir yabancı madde olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak, iki kategoride toplanmaktadır: moleküler ve tanecikli. Moleküler kirlenme, yabancı madde moleküllerinin kümülatif birikimini ifade etmektedir. Uzay ekipmanı için bunlar endişe vericidir. Partikül kirlenme ise, görünür madde topluluğunun birikmesini ifade etmektedir. Tozlu olan yüzeyler ve periyodik silmeyi gerektiren gözlükler, atmosferdeki parçacıkların varlığının bir göstergesidir.

Daha sonra yayınlanan IEST-STD-CC1246E standardı, MIL-STD-1246C standardını, daha uygun alternatif temizlik seviyesi tanımlamaları içerecek şekilde değiştirmiştir. Bu yeni standart da kirlenme açısından kritik öneme sahip ekipman ve malzemeler için ürün temizlik düzeylerini belirlemeye yönelik yöntemler sunmaktadır.

EUROLAB, diğer askeri test hizmetleri kapsamında MIL-STD-1246C testleri (uzay donanımı için partikül ve moleküler kirlenme seviyeleri) hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Diğer askeri test hizmetleri kapsamında verilen MIL-STD-1246C testleri (uzay donanımı için partikül ve moleküler kirlenme seviyeleri) hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp