Elastisite Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Elastisite Testleri

Young modülü olarak da bilinen elastikiyet modülü, stresin bir fonksiyonu olarak zorlanma değişim hızının bir ölçümüdür. Bir gerilme - gerinme eğrisinin düz çizgi kısmının eğimini temsil eder. Çeşitli sektörlerde çekme testleri olarak adlandırılmaktadır. Bu test yöntemi genel olarak, bir malzemenin eksenel germe yükü altındaki davranış şeklini belirlemek için kullanılmaktadır. Bu testlerin sonuçları arasında, elastik sınır, çekme dayanımı, akma noktası, akma dayanımı, uzama ve Young modülü bulunmaktadır.

Elastisite Testleri

Bir malzemenin ne kadar gerileceğini ve esneyeceğini ve ne kadar potansiyel enerjinin depolanacağını hesaplamak için elastisite testleri yapılmaktadır. Esneklik, bir malzemenin ne kadar sert veya gergin olduğunu gösterir. Esnekliği ölçmenin önemli bir yolu, malzemenin elastik modülünü (yani Young modülünü) hesaplamaktır. Elastik modül, malzemeye uygulanan stres olarak tanımlanır. Elastik modül, sadece malzemenin türüne bağlıdır, yoksa malzemenin boyutuna ve şekline bağlı değildir. Kauçuk gibi esnek malzemeler göreceli olarak düşük bir elastik modülüne sahiptir. Elmas gibi çok sert malzemeler ise çok yüksek bir elastik modülüne sahiptir.

Elastik modül, belli bir malzemenin strese nasıl tepki vereceğini belirlemeye yaramaktadır. Kısaca esneklik modülü, malzemenin sertliğinin bir ifadesidir, ancak sadece eğrinin doğrusal bölgesinde geçerlidir. Bu bölgede malzemeye uygulanan kuvvet kalktığı zaman malzeme yine eski şekline döner. Bu bölgenin dışında ise malzeme yük ya da gerilmedeki artış ile birlikte plastik olarak yanıt verir. Yani yük ortadan kalktığı zaman malzeme artık eski şeklini alamaz.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında elastisite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen elastisite test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp